ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1803.19

Dyrektor 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu,
45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46

OGŁASZA NABÓR na stanowisko
Opiekun medyczny

Rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze – 1 etatu.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe,

  • operatywność, zaangażowanie, samodzielność,

  • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

  • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,

  • możliwość kształcenia zawodowego.

Aplikacje zawierające list motywacyjny kandydata oraz życiorys w formie CV prosimy kierować drogą mailową na adres sekretariat@116szpital.opole.pl lub pisemnie na adres: 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46.

Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)”.