ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1803.19

Dyrektor 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu,
45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46

OGŁASZA NABÓR na stanowisko
Pielęgniarka/ Pielęgniarz

 


 • Izba Przyjęć,

 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologicznym,

 • Oddział Chirurgii i Laryngologii,

 • Oddział Rehabilitacyjny,

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze – 5 etatów.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,

 • dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe,

 • operatywność, zaangażowanie, samodzielność,

 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,

 • możliwość kształcenia zawodowego,

 • pracę na najnowszym sprzęcie i aparaturze medycznej.

Aplikacje zawierające list motywacyjny kandydata oraz życiorys w formie CV prosimy kierować drogą mailową na adres sekretariat@116szpital.opole.pl lub pisemnie na adres: 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46.

Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)”.