ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1902.15
Europejska Fundacja Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) przy Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), prosi o zapoznanie się z ankietą, [...]

Europejska Fundacja Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) przy Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), prosi o zapoznanie się z ankietą, która ma na celu ocenę poziomu zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA w środowisku pracy, celem podjęcia stosownych działań na poziomie Komisji Europejskiej.

Kwestionariusz jest dostępny do 15 marca 2015 r. pod adresem http://www.efnweb.be (także w. j. polskim).

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE