ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1902.15
Europejska Fundacja Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) przy Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), prosi o zapoznanie się z ankietą, [...]

Europejska Fundacja Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) przy Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), prosi o zapoznanie się z ankietą, która ma na celu ocenę poziomu zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA w środowisku pracy, celem podjęcia stosownych działań na poziomie Komisji Europejskiej.

Kwestionariusz jest dostępny do 15 marca 2015 r. pod adresem http://www.efnweb.be (także w. j. polskim).

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.