ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2606.20
Poniższe badanie skierowane jest do pracowników służby zdrowia, którzy w dobie pandemii mają kontakt z pacjentami zakaźnymi i/lub potencjalnie [...]

Poniższe badanie skierowane jest do pracowników służby zdrowia, którzy w dobie pandemii mają kontakt z pacjentami zakaźnymi i/lub potencjalnie zakaźnymi.

Link do badania

Jestem studentką Psychologii na II Wydziale Psychologii SWPS Filii we Wrocławiu. Przeprowadzam badania na potrzeby pracy magisterskiej w zakresie związku pomiędzy empatią a wypaleniem zawodowym personelu medycznego mającego kontakt z pacjentami zakaźnymi i/lub potencjalnie zakaźnymi w dobie pandemii.

Badanie ma charakter podłużny – każdemu, kto zechce wziąć w nim udział, zostanie nadany kod. Pierwszy pomiar odbywa się teraz, natomiast drugi pomiar – we wrześniu. Wzięcie udziału w tym pomiarze nie wiąże się z obowiązkiem ponownego przystąpienia do badania w drugim pomiarze, jednakże dzięki ponownemu przystąpieniu do badania, jego wyniki będą bardziej rzetelne. O ponownym pomiarze przypomnę w taki sam sposób, w jaki teraz dowiedział/a się Pan/Pani o badaniu.

Wypełnienie kwestionariuszy, które składają się na badanie, nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą wyłącznie do celów pracy magisterskiej. Z udziału można w każdej chwili zrezygnować, zamykając okno przeglądarki. Udział w badaniu jest dobrowolny.

W razie konieczności, pozostaję do Pana/Pani dyspozycji: mrogalewska1@st.swps.edu.pl