ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1012.20
Informacja o bezpłatnych specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych organizowanych w tym roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w [...]

Informacja o bezpłatnych specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych organizowanych w tym roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Specjalizacje są bezpłatne, finansowane są ze środków publicznych w ramach wygranych przetargów.

Szczegółowe informacje