ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0203.17
Komisja ds. jakości i rozwoju zawodowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne [...]

Komisja ds. jakości i rozwoju zawodowego
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu

serdecznie zaprasza

Pielęgniarki i Położne

do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.

„Realizacja świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki i położne”

Termin: 23 marzec 2017 r.

Miejsce: sala konferencyjna Opolskiego Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66 A, Opole.

Program szkolenia:

  • 11.00 – 11.30 Rejestracja Uczestników. Rozpoczęcie szkolenia.

  • 11.30 – 13.00 Skuteczna farmakoterapia może być bardziej bezpieczna i tańsza – rekomendacje i zalecenia w podaży leków i płynów zgodnie z aktualnym stanem wiedzy – dr Paweł Węgrzyn, Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii.

  • 13.00 – 13.30 Bezpieczna farmakoterapia – Elżbieta Duda, Pielęgniarka Naczelna Opolskiego Centrum Onkologii.

  • 13.30 – 15.00 Zasady wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy – Aleksandra Krzemińska, Radca prawny.

  • 15.00 Zakończenie szkolenia i poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie udziału pod numerami tel. 77 441 51 90, 77 441 51 91
lub e-mail: szkolenia@oipip.opole.pl w terminie do dnia 15 marca 2017 r.

Szkolenie jest bezpłatne, w związku z tym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu nie zwraca kosztów dojazdu.

Serdecznie zapraszamy!

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych


Elżbieta Duda
Przewodnicząca Komisji ds. Jakości
i Rozwoju Zawodowego


 

 

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.