ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1606.14
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizować na terenie województwa opolskiego bezpłatny kurs [...]

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizować na terenie województwa opolskiego bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły do pobrania tutaj.