ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2103.17
Bezpłatny kurs specjalistyczny dla położnych z całej Polski: „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Kurs będzie realizowany w [...]

Bezpłatny kurs specjalistyczny dla położnych z całej Polski:

„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”.

Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będzie on zatem bezpłatny dla położnych. Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji.

Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie finansowania porad laktacyjnych, a wyżej wymieniony kurs specjalistyczny będzie uprawniał do tego położne.

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły:

Moduł I – Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne – 10 godzin;

Moduł II – Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą – 10 godzin;

Moduł III – Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania – 14 godzin.

Staże obejmują następujące oddziały:
  1. Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży – 4 godziny;
  2. Sala porodowa – 4 godziny;
  3. Oddział położniczo- noworodkowy – 12 godzin;
  4. Poradnia laktacyjna – 8 godzin.
Pliki do pobrania:
  1. Lista dokumentów zgłoszeniowych
  2. Podanie na kurs specjalistyczny
  3. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego
  4. Plakat

 

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.