ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2103.17
Bezpłatny kurs specjalistyczny dla położnych z całej Polski: „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Kurs będzie realizowany w [...]

Bezpłatny kurs specjalistyczny dla położnych z całej Polski:

„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”.

Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będzie on zatem bezpłatny dla położnych. Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji.

Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie finansowania porad laktacyjnych, a wyżej wymieniony kurs specjalistyczny będzie uprawniał do tego położne.

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły:

Moduł I – Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne – 10 godzin;

Moduł II – Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą – 10 godzin;

Moduł III – Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania – 14 godzin.

Staże obejmują następujące oddziały:
  1. Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży – 4 godziny;
  2. Sala porodowa – 4 godziny;
  3. Oddział położniczo- noworodkowy – 12 godzin;
  4. Poradnia laktacyjna – 8 godzin.
Pliki do pobrania:
  1. Lista dokumentów zgłoszeniowych
  2. Podanie na kurs specjalistyczny
  3. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego
  4. Plakat

 

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE