ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1009.19
W ramach kursu zapewniamy wyżywienie na szkoleniu, zwrot kosztów za dojazd z poza miejscowości w której odbywa się kurs, nocleg dla osób z dalszych miejscowości oraz pełen pakiet materiałów dydaktycznych.

U W A G A !!!

Pielęgniarki i położne które nie brały jeszcze udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Doskonalenie Kadr Medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

Organizujemy bezpłatne kursy specjalistyczne:

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – dla pielęgniarek i położnych

(magister lub ukończona specjalizacja)

rozpoczęcie 27 września 2019 r. godz. 9.00 – Opole

W ramach kursu zapewniamy wyżywienie na szkoleniu, zwrot kosztów za dojazd z poza miejscowości w której odbywa się kurs, nocleg dla osób z dalszych miejscowości oraz pełen pakiet materiałów dydaktycznych.

Liczba miejsc ograniczona!!!

Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych ZDZ – osoby do kontaktu

Iwona Kintzi – Specjalista ds. szkoleń
e-mail: iwona.kintzi@zdz.kalisz.pl
Tel. kom. 501 537 252

Bożena Gręda – Specjalista ds. szkoleń
e-mail: bozena.greda@zdz.kalisz.pl
Tel. kom. 728 821 923