ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
  • 12.10.20

   Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania […]

   Zaproszenie do składania ofert na audyt finansowy

   Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania […]

  • 24.09.20

   Pismo z Ministerstwa Zdrowia dotyczące wzoru zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

   Pisma z Ministerstwa Zdrowia

   Pismo z Ministerstwa Zdrowia dotyczące wzoru zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

  • 19.08.20

   Ministerstwo Zdrowia zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda. Można zgłaszać kandydatury pielęgniarek i pielęgniarzy systemu […]

   Ministerstwo Zdrowia czeka na najlepsze pielęgniarki systemu

   Ministerstwo Zdrowia zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda. Można zgłaszać kandydatury pielęgniarek i pielęgniarzy systemu […]

  • 06.03.20

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 54 biuletynu […]

   Numer 54 biuletynu Opolska Pielęgniarka i Położna

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 54 biuletynu […]

  • 14.02.20

   W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych…

   Komunikat NFZ dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń

   W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych…

  • 24.01.20

   Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki…

   Informacja odnośnie zmiany wysokości opłat – 2020 r.

   Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki…

  • 18.12.19

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 53 biuletynu […]

   Numer 53 biuletynu Opolska Pielęgniarka i Położna

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 53 biuletynu […]

  • 17.12.19

   Oferta dla pielęgniarek, położnych i studentów pielęgniarstwa i położnictwa, którzy chcą pełnić terytorialną służbę wojskową.

   Pielęgniarki, położne w Wojskach Obrony Terytorialnej

   Oferta dla pielęgniarek, położnych i studentów pielęgniarstwa i położnictwa, którzy chcą pełnić terytorialną służbę wojskową.

  • 18.10.19

   Informacja dotyczącą bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego […]

   Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat – Opole

   Informacja dotyczącą bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego […]