ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1209.16

Centrum Medyczne PROMEDICA

zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy

do realizacji świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
na terenie województwa opolskiego.

Obowiązki:

 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno–leczniczych w warunkach domowych u Pacjenta.

 • Przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji.

 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej.

Wymagane kwalifikacje:
 1. Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 2. Ukończona specjalizacja, kurs kwalifikacyjny lub kurs specjalistyczny w dziedzinie:

 • opieki długoterminowej lub

 • pielęgniarstwa zachowawczego lub

 • pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub

 • pielęgniarstwa rodzinnego lub

 • pielęgniarstwa środowiskowego lub

 • pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego lub

 • pielęgniarstwa pediatrycznego lub

 • pielęgniarstwa geriatrycznego lub

 • pielęgniarstwa opieki paliatywnej,

lub w trakcie tych specjalizacji/kursów.

Mile widziane:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego,

 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Formę zatrudnienia adekwatną do oczekiwań kandydata (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt).

 • Elastyczny czas pracy.

 • Możliwość realizacji opieki w domach Pacjentów z najbliższej okolicy miejsca swojego zamieszkania, w celu ułatwienia procesu opieki.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: praca@promedica.net

Prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).”