ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2009.18

Centrum Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Czernichowie k. Żywca zatrudni pielęgniarki w dowolnej formie pracy – na etat, na zlecenie. Dyżury 12 godz.

Atrakcyjne wynagrodzenie 250 zł – 350 zł brutto (dodatek NFZ) / za dyżur.

Kontakt:

kadry@centrumadfinem.pl
tel.: 501 948 116

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zakwaterowania na terenie Ośrodka.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_49

nr 49

kwiecień – maj 2019 r.