ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1604.18
Świat stoi dla nas otworem. Globalizacja ma niewątpliwy wpływ na sytuację w świecie. Świat stał się „globalną wioską”, coraz [...]

Świat stoi dla nas otworem. Globalizacja ma niewątpliwy wpływ na sytuację w świecie. Świat stał się „globalną wioską”, coraz bardziej jednolitą, z rosnącą liczbą powiązań. Odległości i czas podróży przestały mieć takie znaczenie, jak dawniej, co sprawił rozwój środków komunikacji. Podróż samolotem stała się dostępna także dla obywateli o przeciętnych zasobach pieniężnych. Rośnie popularność migracji zarobkowych i pojawiły się nowe typy migracji, m. in. migracja wahadłowa, która polega na tym, że osoba migrująca wyjeżdża do pracy na pół roku, po czym wraca do kraju ojczystego na kilka miesięcy i ponownie wyjeżdża do pracy.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na konferencję:

„Choroby zakaźne – znane i nieznane zagrożenia.
Nowe wyzwania dla personelu medycznego”.

Organizatorzy: Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Data: 15 czerwca 2018 r., godzina 9.30.
Miejsce: Aula Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, ul. Katowicka 68.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE