ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1803.19

Dr BARON Centrum Stomatologii Estetycznej w Opolu
poszukuje do pracy doświadczonej pielęgniarki

Osoby zainteresowane mogą przesłać CV wraz z opisem doświadczenia zawodowego
oraz listem motywacyjnym na adres mailowy: piotr.baron@drbaron.pl

Procesem rekrutacji zajmuje się Wicedyrektor Placówki
Pan prof. dr hab. Piotr BARON
www.drbaron.pl