ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1804.19
Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich zatrudni pielęgniarki i położne.

Kontakt telefoniczny: 77 40 70 116.