ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu możliwy jest do uzyskania przez Państwa bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.

ibuk_logo

CZYM JEST IBUK LIBRA?

Całodobowa wirtualna czytelnia oferująca specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny, umożliwiająca:

  • szybki dostęp do biblioteki z dowolnego miejsca,
  • możliwość czytania na urządzeniach mobilnych,
  • szybki podgląd pełnych tekstów,
  • zaawansowane narzędzia pracy z tekstem np. zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN,
  • spersonalizowaną sferę publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK).

Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika.

Z powyższej oferty będziecie Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, której Państwo jesteście członkami.

Wirtualna czytelnia IBUK została również udostępniona studentom kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.

Procedura nadania kodu PIN:

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

W celu dokonania rejestracji należy wejść na stronę: http://libra.ibuk.pl/

  • kliknąć w prawym górnym rogu zakładkę Zarejestruj się,
  • wprowadzić: e-mail oraz indywidualnie utworzone hasło (otrzymany w izbie PIN nie jest hasłem, PIN należy dodać po ponownym zalogowaniu).

Proces rejestracji oraz instruktaż użytkowania platformy oraz osobistej półki omówione są na poniższych filmach:

Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN
Funkcje platformy IBUK Libra
Osobista półka myIBUK

 

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Pomoc:
  1. Instrukcja – dodanie kodu PIN
  2. Pomoc online

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE