ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3008.17
Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej promocji skierowanej do personelu medycznego nt. karmienia piersią.

Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej promocji skierowanej do personelu medycznego nt. karmienia piersią

http://akademia.nfz.gov.pl/promocja/

Warunkiem udziału w promocji jest:

  • zapisanie się na szkolenie e-learningowe, dostępne na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w terminie od
    14 sierpnia 2017 r. do 18 września 2017 r.;

  • odwiedzenie każdej z 12 części szkolenia „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” oraz ukończeniu z wynikiem min. 70% testu w określonym przez Organizatora terminie;

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres:

Biuro Projektu Centrala NFZ
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
z dopiskiem „do rąk własnych – Promocja”.

O kolejności wpływu decyduje data stempla odbioru przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w całości i podpisany przez uczestnika, musi wpłynąć do Centrali NFZ najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w załączonym regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Tel: 22 572 64 62, e-mail: akademianfz@nfz.gov.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia,
Zespół Biura Projektu Akademia NFZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.