ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3008.17
Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej promocji skierowanej do personelu medycznego nt. karmienia piersią.

Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej promocji skierowanej do personelu medycznego nt. karmienia piersią

http://akademia.nfz.gov.pl/promocja/

Warunkiem udziału w promocji jest:

  • zapisanie się na szkolenie e-learningowe, dostępne na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w terminie od
    14 sierpnia 2017 r. do 18 września 2017 r.;

  • odwiedzenie każdej z 12 części szkolenia „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” oraz ukończeniu z wynikiem min. 70% testu w określonym przez Organizatora terminie;

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres:

Biuro Projektu Centrala NFZ
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
z dopiskiem „do rąk własnych – Promocja”.

O kolejności wpływu decyduje data stempla odbioru przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w całości i podpisany przez uczestnika, musi wpłynąć do Centrali NFZ najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w załączonym regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Tel: 22 572 64 62, e-mail: akademianfz@nfz.gov.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia,
Zespół Biura Projektu Akademia NFZ

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE