ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0602.19
Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w II Śląskiej [...]

Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

serdecznie zaprasza do udziału w

II Śląskiej Konferencji Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Zaproszenie kierujemy do środowisk pielęgniarek systemu, dyspozytorów medycznych, ratowników medycznych i lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych systemem ratownictwa medycznego. Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych. Konferencja zakończy się wręczeniem certyfikatów. W czasie konferencji odbędzie się wystawa firm medycznych.

Termin konferencji: 12 kwiecień 2019 r.

Miejsce konferencji: Szyb Bończyk, Mysłowice ul. Ks. Norberta Bończyka 13.

Opłata konferencyjna wynosi: 270,60 zł brutto (220,00 zł +podatek VAT 23%) płatna przy rejestracji.

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, udział w uroczystej kolacji oraz bankiet mający na celu integracje środowiska ratownictwa medycznego.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.

Rejestracja uczestników: 01.02.2019 r. – 24.03.2019 r.

Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
40-027 Katowice, ul. Francuska 16
ING Oddział Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

W tytule przelewu koniecznie należy podać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz nazwę konferencji „II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego”.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną
na adres: izba@izbapiel.katowice.pl
z dopiskiem II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:
  1. Zaproszenie
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa