ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1411.17
IV Moduł Warsztatów Praktycznych „Jakość wyrobów medycznych w świetle obowiązujących wymagań prawnych.” Zespół ds Pielęgniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w [...]

IV Moduł Warsztatów Praktycznych

„Jakość wyrobów medycznych w świetle obowiązujących wymagań prawnych.”

Zespół ds Pielęgniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w Katowicach,
Firma medyczna LOHMANN & RAUSCHER POLSKA sp. z o.o.
zapraszają

do udziału w warsztatach praktycznych dla pielęgniarek i położnych operacyjnych, które odbędą się w dniu 14 listopada 2017 roku w godzinach 10:00 – 14:00 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ul Francuska 16 III piętro.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymują certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej na adres mail: izba@izbapiel.katowice.pl

Cel warsztatu:

Poznanie sposobów oceny jakości wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych na bloku operacyjnym.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE