ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w 2012 r.

 • 20 grudnia 2012 r.

  W siedzibie Izby odbyło się zakończenie kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych”. Kurs ukończyło 26 osób. Z ramienia Izby w postępowaniu egzaminacyjnym udział wzięła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska oraz Członek Rady Stefania Szewczuk.

  W PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbył się III etap konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Duda i Henryka Homętowska.

  13 grudnia 2012 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Okręgowej Izby Pielgniarek i Położnych w Opolu. Na posiedzeniu rozpatrzono 12 wniosków o zapomogę. Przyznano 4 zapomogi, 8 wniosków oddalono.

  W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. POZ, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  12 grudnia 2012 r.

  W Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu odbyło się posiedzeniu Rady Społecznej, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  11 grudnia 2012 r.

  W Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie odbyło się postępowaniu konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej, w którym uczestniczyli z ramienia OIPiP w Opolu Sabina Wiatkowska, Henryka Homętowska, Dariusz Klonowski oraz Maria Grzeczna z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

  W Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w którym uczestniczył Piotr Lisowiec.

  W Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w którym uczestniczyła Henryka Homętowska.

  10 grudnia 2012 r.

  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie Izby. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Prezydium oraz Przewodniczące Organów i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

  7 grudnia 2012 r.

  W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się konferencja naukowa „Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi”, w której z ramienia Izby uczestniczył Wiceprzewodniczący Dariusz Klonowski.

  6 grudnia 2012 r.

  W PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbył się II etap konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz pielęgniarek oddziałowych Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

  W siedzibie Izby odbyło się spotkanie pielęgniarek medycyny pracy, które przygotowała Pani mgr Grażyna Opiłka z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu.

  5 grudnia 2012 r.

  W siedzibie Izby w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

  4-5 grudnia 2012 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych w Warszawie.

  3 grudnia 2012 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie Izby w Opolu.

  Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Kształcenia przy Naczelnej Izbie Pielegniarek i Położnych w Warszawie.

  1 grudnia 2012 r.

  Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez TEACHMED w następujących dziedzinach: pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek, pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek, pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

 • 29 listopada 2012 r.

  Pan Piotr Lisowiec uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek organizowanego przez MEDIATOR GROUP w ZOZ Nysa.

  28 listopada 2012 r.

  Pan Piotr Lisowiec uczestniczył w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego „Leczenie ran” dla pielęgniarek organizowanego przez C.S. LOGOS w Prudniku.

  Pani Mariola Kaczmarczyk uczestniczyła w komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego EKG organizowanego przez MEDIATOR GROUP w Kędzierzynie-Koźlu.

  27-28 listopada 2012 r.

  Pani Barbara Prochota uczestniczyła w szkoleniu dla skarbników okręgowych izb pielęgniarek i położnych organizowanym przez NIPiP w Warszawie.

  27 listopada 2012 r.

  W hotelu „Mercure” w Opolu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Strategia rozwoju opieki długoterminowej w województwie opolskim”. Patronat honorowy nad konferencją objął Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  26 listopada 2012 r.

  Pan Dariusz Klonowski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym problemów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, które odbyło się w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

  22 listopada 2012 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia specjalizacji w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego” organizowanej przez Agencję Usług Oświatowych OMNIBUS z Kłodzka. Dyplomy odebrały 23 pielęgniarki z województwa opolskiego. Z ramienia OIPiP w Opolu w spotkaniu uczestniczyła Pani Urszula Kraszkiewicz, która była kierownikiem tej specjalizacji.

  21 listopada 2012 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie Izby – II część posiedzenia ORPiP w Opolu z dnia 14 listopada 2012 r.

  W siedzibie Izby odbyło się spotkanie pielęgniarek medycyny szkolnej. Spotkanie prowadziła Pani Elżbieta Michalska – Prezes Terenowej Jednostki Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w Opolu.

  19 listopada 2012 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyło się szkolenie dla pielęgniarek i położnych dotyczące zakresu odpowiedzialności pielęgniarek i położnych za udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz realizacji praw pacjenta przez pielęgniarki i położne.

  16 listopada 2012 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek zorganizowanego przez OIPiP w Opolu. Po egzaminie nastąpiło uroczyste rozdanie certyfikatów uczestnikom kursu.

  14 listopada 2012 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie Izby.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się szkolenie dotyczące procedury kontroli praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz członkowie Komisji Kształcenia OIPiP w Opolu.

  12-13 listopada 2012 r.

  Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w pracach Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych Warszawie.

  11 listopada 2012 r.

  Pani Małgorzata Czempora uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego „Wykonywania konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonywania dojścia doszpikowego” dla pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego organizowanego przez CKZ TEACHMED.

  9 listopada 2012 r.

  W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyły się warsztaty szkoleniowe skierowane do przedstawicieli podmiotów leczniczych województwa opolskiego, poświęcone nowoczesnym narzędziom zarządzania. W spotkaniu udział wzięła Sabina Wiatkowska.

  8 listopada 2012 r.

  Spotkanie pielęgniarek epidemiologicznych w siedzibie OIPiP w Opolu. Spotkanie prowadziła Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

  W SP ZOZ w Nysie odbył się konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Paczkowie, w wyniku którego postępowanie wygrała Pani Lucyna Błachut mgr pielęgniarstwa, Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Paczkowie.

  7 listopada 2012 r.

  Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w siedzibie OIPiP w Opolu. Spotkanie zorganizowała i prowadziła Anna Marynowicz, przewodnicząca Komisji ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego działającej przy OIPiP w Opolu.

  6 listopada 2012 r.

  Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w spotkaniu Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna w Warszawie.

 • 30 października 2012 r.

  W SP ZOZ w Nysie odbyło się postępowanie konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgii Ogólnej w wyniku którego wyłoniono pielęgniarską kadrę kierowniczą: Pani Jolanta Bajor (licencjat pielęgniarstwa), Pielęgniarka Oddziałowa Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Pani Agata Wożniak mgr pielęgniarstwa, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Grażyna Górska, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej.

  29 października 2012 r.

  W urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Opolskiego, w którym udział wzięła Sabina Wiatkowska. Na posiedzeniu omawiano tematy dotyczące działalności samorządów medycznych, m.in. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  27 października 2012 r.

  W Kluczborku odbyła się Piąta Kluczborka Konferencja Medycyny Paliatywnej i Formacji Hospicyjnej „Dylematy terapeutyczne i etyczne w posłudze chorym u kresu życia” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” w Byczynie oraz Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM w Katowicach. W konferencji uczestniczyła Sabina Wiatkowska.

  25 października 2012 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opolu. Na posiedzeniu Komisja rozpatrzyła 181 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 164 wnioski, negatywnie rozpatrzono 4 wnioski, natomiast 13 wniosków przekazano do uzupełnienia.

  23 października 2012 r.

  Konferencja „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” zorganizowana przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Z ramienia Izby udział wzięła Sabina Wiatkowska.

  19 października 2012 r.

  OIPiP w Opolu zorganizowała w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek, położnych działających w ramach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych. Tematyka szkolenia: „Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych (indywidualne, grupowe) w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: formy, zasady wykonywania zawodu w ramach tych praktyk, obowiązki rejestracyjne”. „Wypełnianie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla praktyk pielęgniarskich i położniczych”.

  18 października 2012 r.

  Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym oraz kwalifikacyjnym kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego” organizowanych przez OSziDG MEDIATOR w Kędzierzynie-Koźlu.

  17 października 2012 r.

  Pani Sabina Wiatkowska wzięła udział w kolejnym przeglądowym posiedzeniu Grupy Roboczej prowadzonej przez senatora Mieczysława Augustyna w Warszawie w sprawie projektu ustawy o osobach niesamodzielnych.

  14 października 2012 r.

  Pani Krystyna Gębuś-Dinter – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym specjalizacji w dziedzinie „Pielęgniarstwa pediatrycznego” organizowanej przez Multiserwis NZOZ PREV-MED z Bytomia.

  Pani Elżbieta Duda reprezentowała OIPiP w Opolu w „Marszu Nadziei 2012” z okazji Dnia Walki z Rakiem Piersi zorganizowanym przez Opolskie Centrum Onkologii pod patronatem marszałka województwa opolskiego, wojewody opolskiego i Prezydenta Miasta Opola.

  12 października 2012 r.

  Komisja do spraw Emerytów i Rencistów działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Opolu (Małgorzata Czempora i Stefania Szewczuk) zorganizowała spotkanie integracyjne Pielęgniarek i Położnych, które przebywają na emeryturze lub rencie. Spotkanie przebiegło pod hasłem „Powitanie jesieni”. Licznie przybyłe uczestniczki były bardzo zadowolone ze spotkania. Wspomnień nie było końca…

  Pobierz: Sprawozdanie ze spotkania emerytowanych pielęgniarek i położnych 12-10-2012

  11 października 2012 r.

  Posiedzenie Prezydium ORPiP w siedzibie Izby.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie OIPiP. W posiedzeniu uczestniczyło 5-ciu członków komisji. Komisja rozpatrzyła 8 wniosków o zapomogę. Komisja przyznała 4 zapomogi socjalne, 4 wnioski oddalono. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. W spotkaniu udział wzięła Sabina Wiatkowska.

  9 października 2012 r.

  W Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Skowronek” Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia uruchomienia i poświęcenia
  pierwszej Stacji Opieki Caritas na terenie diecezji opolskiej. W spotkaniu udział wzięła Sabina Wiatkowska.

  4 października 2012 r.

  Uroczysta gala czwartej edycji plebiscytu NTO Opolski Hipokrates. Z ramienia Izby udział wzięła Elżbieta Duda.

  Laureatkami plebiscytu Opolski Hipokrates w kategorii Pielęgniarka Roku zostały:

  • I Miejsce – Marianna Grajoszek, kierownik hospicjum NZOZ „Samarytanin” w Opolu. Od 21 lat pracowała w zawodzie pielęgniarki.
  • II Miejsce – Alicja Zajączkowska, pielęgniarka pracująca na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Oleśnie.
  • III Miejsce – Urszula Florczak, pielęgniarka z Namysłowa, przez 27 lat pracowała w szpitalu w Namysłowie, najpierw przez 15 lat na bloku operacyjnym, a potem – przez 12 – jako pielęgniarka oddziałowa oddziału chirurgii ogólnej.

  Laureatką plebiscytu Opolski Hipokrates w kategorii Położna Roku zostały:

  • I Miejsce – Paulina Żurek, położna pracująca na Oddziale Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym w Wojewódzkim Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Opolu.
  • II Miejsce – Beata Onyszczuk, położna pracująca w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.
  • III Miejsce – Elżbieta Radomska, położna pracująca na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu.

  Pobierz: Sprawozdanie z gali Opolski Hipokrates 2012

  4 października 2012 r.

  Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu zespołu ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NIPiP w Warszawie.

  2 października 2012 r.

  Konferencja „Profilaktyka nowotworowa – skryning mammograficzny i cytologiczny w województwie opolskim. Aktywność gmin Opolszczyzny w programie Zdrowa Gmina” organizowana przez Opolskie Centrum Onkologii w Opolu pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego. Z ramienia Izby w konferencji udział wzięła Elżbieta Duda.

 • 29-30 września 2012 r.

  Panie: Urszula Kraszkiewicz, Joanna Dudoń, Krystyna Gębuś-Dinter, Katarzyna Kaźmierczak – Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Anna Kałuska – pracownik biura, wzięły udział w szkoleniu dla przewodniczących, członków oraz pracowników biura okręgowych sądów pielęgniarek i położnych zorganizowanym w Szczyrku przez Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

  28 września 2012 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie szkoleniowe pielęgniarek medycyny pracy zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s. w Kędzierzynie-Koźlu.

  Pani Elżbieta Duda wzięła udział w posiedzeniu komisji konkursowej konkursu na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.

  27-30 września 2012 r.

  Wycieczka autokarowa 50-osobowej grupy pielęgniarek i położnych oraz osób towarzyszących do Lwowa.

  Pobierz: Sprawozdanie z wycieczki do Lwowa

  27 września 2012 r.

  Pani Małgorzata Czempora reprezentowała OIPiP w Opolu w posiedzeniu Kapituły konkursu „Opolski Hipokrates 2012”, które odbyło się w siedzibie Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

  26 września 2012 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i zachowawczego dla pielęgniarek organizowanej przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Z ramienia Izby w postępowaniu kwalifikacyjnym specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego udział wzięła Sabina Wiatkowska, a w postępowaniu kwalifikacyjnym specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego udział wzięła Elżbieta Duda.

  17 września 2012 r.

  W sali konferencyjnej szpitala MSW w Głuchołazach odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. W posiedzeniu uczestniczyło 13-stu członków Rady oraz Przewodniczące Organów: Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

  W czasie posiedzenia podjęto 1 stanowisko i 57 uchwał, w tym:

  • finansowych: 16,
  • stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 13,
  • wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 2,
  • skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych: 6,
  • wytypowania przedstawiciela do rady społecznej: 1,
  • wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe: 4,
  • wyznaczenia przedstawicieli do udziału w postępowaniu konkursowym na stanowisko pielęgniarki oddziałowej: 2,
  • wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej specjalizacji: 1,
  • w sprawie wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego: 1,
  • powołania komisji egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu egzaminu po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach: 5,
  • inne: 6.

  Stanowisko dotyczy podjęcia działań mających na celu umożliwienia zatrudnienia położnych na oddziałach anestezjologicznych dla dzieci i noworodków poprzez zmianę zapisów w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zwanego dalej „projektem”), które zastąpi obowiązujący na dzień dzisiejszy jeszcze akt prawny. Zmiana dotyczyłaby zapisu umożliwiającego wykonywania świadczeń z zakresu anestezji i intensywnej terapii dla dzieci i noworodków przez położne, w szczególności z uwzględnieniem specyfiki oddziałów neonatologicznych.

  Ponadto w trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy:

  • realizację budżetu OIPiP przyjętego na Okręgowym Zjeździe w marcu 2012 r.,
  • problem ściągalności składek na rzecz samorządu zawodowego,
  • działalność komisji socjalnej oraz działalność zespołów problemowych OIPiP, w tym koła pielęgniarek emerytek i rencistek,
  • przeprowadzanie wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Radę. Do kontroli praktyk upoważniono członków Rady i Organów, członków komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego i komisji socjalnej oraz indywidualnych delegatów. Wizytacje praktyk odbywać się będą zgodnie z Załącznikiem do uchwały 26 VI KZPiP z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • spotkań powołanych pełnomocników VI Kadencji dla terenu miasta Opola i powiatów: prudnickiego, kluczborskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, namysłowskiego. Spotkania z wybranymi pełnomocnikami organizowane będą raz na kwartał, po posiedzeniu Rady,
  • planowanego szkolenia dla grupowych i indywidualnych praktyk,
  • zorganizowania konferencji dla środowiska pielęgniarek i położnych.

  14-15 września 2012 r.

  W ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „PETERS” w Turawie odbyła się III Konferencja szkoleniowo-naukowa pielęgniarek anestezjologicznych województwa opolskiego „Profesjonalizm współczesnego pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”, którą współorganizowała Pani Wiesława Grabska, Przewodnicząca Oddziału Opolskiego polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

  14 września 2012 r.

  Pani Anna Marynowicz reprezentowała OIPiP w Opolu w konferencji „Pielęgniarstwo Psychiatryczne” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach.

  Pani Stefania Szewczuk reprezentowała OIPiP w Opolu w konferencji „Poprawa skuteczności systemu ratownictwa medycznego dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu” zorganizowanej przez Szpital Wojewódzki w Opolu.

  W dniu 14 września 2012 r. w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Branicach odbyła się konferencja „Pielęgniarstwo Psychiatryczne”, zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty, Starosty Głubczyckiego Józefa Koziny oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w niej wzięli nie tylko przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego, obecni byli również przedstawiciele wielu grup zawodowych działających w obszarze zdrowia województwa opolskiego. Uczestnikami Konferencji byli także przedstawiciele z ROPS Starogard Gdański, ROPS Gostynin, Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Program konferencji został tak przygotowany, aby tematyka poruszanych w niej zagadnień była atrakcyjna dla szerokiej rzeszy pracowników medycznych pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

  W programie konferencji znalazły się następujące tematy:

  1. „Miejsce regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej w opiece psychiatrycznej” – mgr Irena Nogańska, Pielęgniarka Koordynująca Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
  2. „Zasady stosowania przymusu bezpośredniego”, mgr Janina Halicka – Naczelna Pielęgniarka Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu,
  3. „Narażenia zawodowe pracowników medycznych na zakażenia wirusami hepatotropowymi”, mgr Joanna Poźniak – Kierownik Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach,
  4. „Przestrzeganie praw pacjenta szpitala psychiatrycznego – analiza wybranych problemów” – Stanisław Frydrychowicz, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
  5. „Praktyczne aspekty samorządowej promocji zdrowia psychicznego” – Jacek Ruszczewski, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  6. „Opieka nad chorym agresywnym” – Łucja Pochwała, Pielegniarka Oddziałowa Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.

  Bezpośrednio po każdym wykładzie była możliwość kierowania pytań do prelegenta, co często przeradzało się w ożywioną merytoryczną dyskusję połączoną z wymianą doświadczeń. Po skończonych obradach uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia budynku Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

  7 września 2012 r.

  Pani Małgorzata Krawczyk oraz Aleksandra Osińska – Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu wzięły udział w szkoleniu dla przewodniczących i członków okręgowych sądów pielęgniarek i położnych zorganizowanym we Wrocławiu przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

  3 września 2012 r.

  W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 • 23 sierpnia 2012 r.

  W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. Na posiedzeniu rozpatrzono 78 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 56 wniosków, do wyjaśnienia 9 wniosków, do uzupełnienia 10 wniosków, oddalono 3 wnioski.

  22 sierpnia 2012 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w spotkaniu Grupy Roboczej Senatora Mieczysława Augustyna w Warszawie związanego z przygotowywanym projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

  8 sierpnia 2012 r.

  W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu. Na posiedzeniu podjęto łącznie 54 uchwał, w tym:

  • finansowe: 6,
  • stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki: 29,
  • stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej: 3,
  • skreślenia pielęgniarki z rejestru: 4,
  • wpis do rejestru: 1,
  • skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywania zawodu: 2,
  • wytypowania przedstawiciela do udziału w komisjach konkursowych: 3,
  • wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie: 1,
  • inne: 5.

  Ponadto omówiono następujące sprawy:

  1. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci wg nowego rozporządzenia obowiązującego w tym zakresie od 2014 roku.
  2. Plebiscyt „Opolski Hipokrates” organizowany od dnia 24.08.2012 r. do dnia 26.09.2012 r. z konferencją zakończeniową w dniu 04.10.2012 r.
  3. Przekazano informację nt. powołania Marii Białas na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

  2 sierpnia 2012 r.

  W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. Komisja rozpatrzyła 14 wniosków o zapomogę. Komisja przyznała 4 zapomogi losowe i 1 socjalną, do uzupełnienia zostały 2 wnioski, oddalono 7 wniosków.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_50

nr 50

czerwiec –
lipiec 2019 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE