ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w 2013 r.

 • 19 grudnia 2013 r.

  W SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  18 grudnia 2013 r.

  Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Komisji Konkursowej przewodniczyła Elżbieta Mieszkowska, członkami komisji z ramienia OIPiP w Opolu były: Sabina Wiatkowska i Elżbieta Duda.

  16 grudnia 2013 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska z ramienia NRPiP w Warszawie uczestniczyła w spotkaniu z Z-cą Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Marcinem Pakulskim w Warszawie, dotyczącym projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

  13 grudnia 2013 r.

  Konferencja pt. „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa” zorganizowana przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa – Henrykę Homętowską, Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach oraz OIPiP w Opolu w Ośrodku „Dębowe Wzgórze” w Pokrzywnej.

  11 grudnia 2013 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie OIPiP w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 15 wniosków, z tego 10 pozytywnie, 5 negatywnie.

  10 grudnia 2013 r.

  Spotkanie adwentowe z emerytowanymi pielęgniarkami i położnymi w restauracji „Villa Młynówka” w Opolu, zorganizowane przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów działającą przy OIPiP w Opolu. Spotkanie połączone zostało z podziękowaniami dla pielęgniarek i położnych, które w 2013 r. nabyły prawo do nagrody jubileuszowej w ramach regulaminu przyznawania nagród jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu. W trakcie spotkania odbyło się również uroczyste wręczenie gratulacji i nagród tegorocznym laureatkom konkursu „Opolski Hipokrates” – Paniom: Marioli Niesłuchowskiej, Sylwii Kamińskiej oraz Ewie Olech.

  Posiedzenie Prezydium ORPiP, w którym wzięło udział 6 członków Prezydium, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Ilość podjętych uchwał: 26, w tym:

  • stwierdzenie PWZ i wpis do rejestru pielęgniarek i położnych: 1,
  • wpis do rejestru pielęgniarek i położnych: 1,
  • skreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych: 1,
  • wygaśnięcie PWZ i skreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych: 1,
  • wytypowanie przedstawiciela do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego: 5,
  • wytypowanie przedstawiciela do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego: 2,
  • wyznaczenia przedstawiciela do udziału w komisji konkursowej: 4,
  • finansowe: 6,
  • inne: 5.

  9 grudnia 2013 r.

  Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w siedzibie OIPiP w Opolu.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 72 wnioski. Przyznano 66 refundacji, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie, 3 wnioski przekazano do uzupełnienia.

  5 grudnia 2013 r.

  Zespół ds. Pielęgniarek POZ działający przy OIPiP w Opolu zorganizował bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie województwa opolskiego nt. warunków realizacji świadczeń zdrowotnych. Szkolenie odbyło się w Opolskiem Centrum Onkologii w Opolu.

  4 grudnia 2013 r.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” realizowanego w ramach projektu systemowego pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” w Prudnickim Centrum Medycznym organizowanym przez AUO OMNIBUS uczestniczył pan Piotr Lisowiec.

  3-4 grudnia 2013 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych NIPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
  W Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  2 grudnia 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z Panią Mirosławą Kwatek – Hoffmann, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczyły: Elżbieta Duda – Wiceprzewodnicząca oraz Henryka Homętowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, Dorota Kudaś – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz Maria Białas – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 120 wniosków, w tym przyznano 79 refundacji, 14 wniosków rozpatrzono negatywnie, 27 wniosków przekazano do uzupełnienia.

 • 29 listopada 2013 r.

  W Hotelu Mercure w Opolu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowej pt. „Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej” zorganizowana przez Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania konikopunkcji i odbarczania odmy prężnej” w Zespole Palcówek Oświatowych z Bursą w Opolu organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. uczestniczyła Pani Wiesława Grabska.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego” w Zespole Placówek Oświatowych z Bursą w Opolu organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. uczestniczyła Pani Marzena Wójcikowska.

  28 listopada 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” organizowanego przez OIPiP w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dotyczące omówienia projektu „Strategia ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2020”, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” w Zespole Placówek Oświatowych z Bursą w Opolu organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. uczestniczyła Pani Patrycja Szczerbińska.

  27 listopada 2013 r.

  W spotkaniu z pielęgniarkami zatrudnionymi w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  26 listopada 2013 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyło się posiedzenie ORPiP w Opolu, w którym wzięli udział członkowie Rady, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

  25 listopada 2013 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” w PS ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach, organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  22 listopada 2013 r.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania konikopunkcji i odbarczania odmy prężnej” w Zespole Palcówek Oświatowych z Bursą w Opolu organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. uczestniczyła Pani Elżbieta Szlenk-Czyczerska.

  20 listopada 2013 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  19 listopada 2013 r.

  We Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Niedożywienie w praktyce pielęgniarskiej” zorganizowana przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Program Niedożywienie – Dolny Śląsk 2012-2014 oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego. W konferencji uczestniczyły pielęgniarki Opolskiego Centrum Onkologii – Alicja Walo oraz Agnieszka Śliż-Ciesielska.

  15 listopada 2013 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego” dla pielęgniarek w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu organizowanym przez Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego MEDIATOR uczestniczyła Pani Anna Marynowicz.

  W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja „Opieka pielęgniarska w szkołach i przedszkolach. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych dzieci” zorganizowana pod patronatem Senator RP Heleny Hatki, OIPiP w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej. W konferencji uczestniczyły pielęgniarki medycyny szkolnej z terenu województwa opolskiego: Jolanta Papierniak, Anna Michalska, Aleksandra Szupryczyńska, Leokadia Trościńska, Łucja Rabiega-Midura, Sylwia Artuna, Helena Jóźwin i Dorota Kózka.

  13-14 listopada 2013 r.

  W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się dwudniowa konferencja pt. „Model opieki i wsparcia osób starszych w regionie”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. Tematem konferencji było tworzenie modelu opieki i wsparcia dla osób starszych – jedno z najważniejszych wyzwań obecnych czasów. W trakcie konferencji odbywały się panele dyskusyjne i warsztaty z udziałem przedstawicieli opolskich samorządów, praktyków i ekspertów.

  13 listopada 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie Zespołu ds. emerytów i rencistów działającego przy OIPiP w Opolu.

  12 listopada 2013 r.

  W posiedzeniu Rady Społecznej SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  8 listopada 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie Zespołu ds. emerytów i rencistów działającego przy OIPiP w Opolu.

  7 listopada 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej działającego przy OIPiP w Opolu.

  6 listopada 2013 r.

  W spotkaniu Grupy Roboczej Senatora Mieczysława Augustyna uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. W trackie spotkania omawiano kolejne uwagi wprowadzone przez legislatorów do projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

  5 listopada 2013 r.

  W siedzibie Izby w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, w którym wzięło udział 6 członków Prezydium, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W czasie posiedzenia podjęto łącznie 15 uchwał, w tym:

  • finansowe: 1,
  • stwierdzenie prawa wykonywania zawodu: 5,
  • inne: 2,
  • wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 2,
  • skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych: 1,
  • skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu: 1,
  • wytypowania przedstawiciela do prac komisji w zakresie kształcenia podyplomowego: 1,
  • wytypowania przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej: 2.

  Przekazano informację dotyczącą zorganizowania szkolenia dla pielęgniarek POZ, w dniu 5.12.2013 r. w Sali konferencyjnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.

  4 listopada 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działającego przy OIPiP w Opolu.

 • 30 października 2013 r.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego” dla pielęgniarek w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w Prudniku organizowanym przez AUO OMNIBUS uczestniczyła Urszula Kraszkiewicz.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. POZ działającego przy OIPiP w Opolu. Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem poz, omówienie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w poz oraz organizacja szkolenia dla pielęgniarek poz.

  28 października 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 82 wnioski. Przyznano 65 refundacji, 6 wniosków rozpatrzono negatywnie, 11 wniosków przekazano do uzupełnienia.

  W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbył się III etap konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Nefrologii, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
  W Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie dotyczące omówienia projektu „Strategia ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2020”, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  25 października 2013 r.

  Posiedzenie komisji konkursowej konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologicznego Szpitala SP ZOZ MSW w Opolu. Z ramienia OIPiP udział wzięły: Sabina Wiatkowska, Henryka Homętowska, Wiesława Grabska.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego „Wykonywanie konikopunkcji i odbarczanie odmy prężnej” organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. w Opolu, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Sekretarz ORPiP Wiesława Grabska.

  24 października 2013 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek organizowanego przez Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego MEDIATOR w Nysie, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP Henryka Homętowska.

  23-24 października 2013 r.

  W Warszawie odbyło się szkolenie dla członków Okręgowych Sądów Pielęgniarek i Położnych. Z ramienia OSPiP w Opolu w szkoleniu uczestniczyły: Urszula Kraszkiewicz, Krystyna Gębuś-Dinter oraz Anna Kałuska.

  23 października 2013 r.

  Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zorganizował w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu konferencję naukową „Szczepienia inwestycją w zdrowie”, w której z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Beata Wojciechowska.

  Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu RP w Warszawie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. Posiedzenie poświęcone było systemowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przedstawiono m.in. informacje dotyczące modelu funkcjonowanie POZ oraz plany resortu zdrowia i potrzeby zmian w systemie podstawowej opieki zdrowotnej.

  21 października 2013 r.

  Posiedzenie komisji konkursowej konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Z ramienia OIPiP w Opolu udział wzięli: Sabina Wiatkowska, Henryka Homętowska, Piotr Lisowiec.

  20 października 2013 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego: „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” organizowanego przez CS LOGOS, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczył Piotr Lisowiec, członek Prezydium ORPiP w Opolu.

  19 października 2013 r.

  W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający dla pielęgniarek województwa opolskiego „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia” zorganizowany przez Wyższą Szkołę Medyczną w Sosnowcu we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Opolu. W rozpoczęciu szkolenia uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  18-19 października 2013 r.

  Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zorganizował IV Konferencję szkoleniowo-naukową pielęgniarek województwa opolskiego pt. „Obecne kierunki rozwoju pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska oraz Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  18 października 2013 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyła się II konferencja „Pielęgniarstwo onkologiczne – problemy i wyzwania” zorganizowana przez Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych o/Opole, Opolskie Centrum Onkologii, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz OIPiP w Opolu.

  16 października 2013 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NIPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. W trakcie posiedzenia omawiano problemy związane z realizacją świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, ustalono z Przedstawicielami Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Matki i Dziecka kierunki wspólnych działań mających na celu przygotowanie nowych rozwiązań systemowych w zakresie zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży na terenie szkół (placówek oświatowo-wychowawczych).

  W spotkaniu Grupy Roboczej Senatora Mieczysława Augustyna uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. Na spotkaniu omówiono uwagi naniesione przez legislatorów do projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, min. zmiany w przepisach obowiązujących, tj. zmiany w przepisach w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póżn. zm.) oraz zmiany w przepisach ogólnych.

  15 października 2013 r.

  W siedzibie Izby w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Prezydium, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W czasie posiedzenia podjęto łącznie 30 uchwał, w tym:

  • finansowe: 6,
  • stwierdzenie prawa wykonywania zawodu: 3,
  • inne: 3,
  • wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 4,
  • skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych: 5,
  • wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu: 1,
  • skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu: 1,
  • wytypowania przedstawiciela do prac komisji w zakresie kształcenia podyplomowego: 2,
  • wytypowania przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej: 1,
  • wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe: 4.

  11 października 2013 r.

  Uroczysta gala konkursu Opolski Hipokrates 2013 w PMWSZ w Opolu, w której z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyły Wiceprzewodniczące: Elżbieta Duda i Henryka Homętowska.
  Konferencja „Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP®” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Opolu, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego „Wykonywanie konikopunkcji i odbarczanie odmy prężnej” organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. u, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Pani Iwona Charyło.

  10 października 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w spotkaniu z Panią Ewą Chlebek, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego województwa dolnośląskiego. Tematem spotkania było m.in. omówienie zmian związanych z projektem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zmiany warunków POZ oraz przygotowanie szkolenia dla pielęgniarek POZ województwa opolskiego.
  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się szkolenie zorganizowane dla pielęgniarek medycyny pracy, które zorganizowała mgr Grażyna Opiłka z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu.

  Postępowanie egzaminacyjne kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej” dla pielęgniarek oraz „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek organizowane przez AUO OMNIBUS w Prudniku, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Pani Anna Konieczny.

  6 października 2013 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego: „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” organizowanym przez CS LOGOS w Opolu, w którym uczestniczyła Pani Jolanta Sarga.

  4 października 2013 r.

  Spotkanie z dr Elżbietą Szałkiewicz, Konsultantem Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, w którym udział wzięła Wiceprzewodnicząca Elżbieta Duda wraz z pielęgniarkami oddziałowymi Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.

  2 października 2013 r.

  W siedzibie Izby odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady. W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W czasie posiedzenia podjęto łącznie 8 uchwał finansowych. Ponadto m.in. przedstawiono realizację zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej w 2013 r. oraz dyskutowano nt. Regulaminu przyznawania nagród jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu.

  1 października 2013 r.

  Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu zorganizowała VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu Akademia Pielęgniarstwa pt. „Co osiągnęliśmy w pielęgniarstwie – dokąd zmierzamy”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

 • 30 września 2013 r.

  W siedzibie Redakcji Nowej Trybuny Opolskiej odbyło się spotkanie Kapituły konkursu „Opolski Hipokrates 2013”, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. opracowania Strategii ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  27-28 września 2013 r.

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze zorganizowała w Görlitz Międzynarodowe Sympozjum Pielęgniarskie „Pielęgniarstwo bez granic”, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska oraz Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  27 września 2013 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych” organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. w Opolu uczestniczyła Pani Elżbieta Mieszkowska.

  24 września 2013 r.

  W siedzibie Izby w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, w którym uczestniczyło 6 członków Prezydium ORPiP, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W czasie posiedzenia podjęto łącznie 42 uchwał, w tym:

  • finansowe: 8,
  • stwierdzenie prawa wykonywania zawodu: 9,
  • wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 2,
  • skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych: 5,
  • skreślenia z RPWDL indywidualnej praktyki pielęgniarskiej: 1,
  • wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu: 2,
  • skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu: 3,
  • wytypowania przedstawiciela do prac komisji w zakresie kształcenia podyplomowego: 2,
  • wytypowania przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej: 1,
  • wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe: 7,
  • inne: 2.

  20 września 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 12 wniosków, z tego 6 pozytywnie, 5 negatywnie, 1 przekazano do rozpatrzenia na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  W postępowaniach kwalifikacyjnych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek organizowanych przez CKZ TEACHMED z ramienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych udział wzięli:

  • Sylwia Kosek – „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”,
  • Urszula Kraszkiewicz – „Pielęgniarstwo chirurgiczne”,
  • Piotr Lisowiec – „Pielęgniarstwo zachowawcze”.

  19 września 2013 r.

  W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbył się II etap konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
  W siedzibie Izby w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 98 wniosków. Przyznano 85 refundacji, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, 12 wniosków przekazano do uzupełnienia.

  18 września 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NIPiP w Warszawie.

  16-17 września 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu NRPiP w Warszawie.

  16 września 2013 r.

  W Warszawie odbyła się konferencja w ramach projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  15 września 2013 r.

  Pani Henryka Homętowska uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego dla pielęgniarek w zakresie opieki geriatrycznej organizowanego przez CS LOGOS w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.

  11 września 2013 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące omówienia dokumentów związanych z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej w pielęgniarstwie. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W Warszawie w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie, w którym udział wzięła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się szkolenie dla członków Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz członków ORPiP w Opolu. Szkolenie prowadziła Mecenas Aleksandra Krzemińska.

  10 września 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  9 września 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ORPiP w Opolu.

  7 września 2013 r.

  Pani Iwona Charyło uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek” prowadzonego w ramach Projektu Systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Placówek Oświatowych z Bursą w Opolu organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c.

  4 września 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

 • 28 sierpnia 2013 r.

  W posiedzeniu Rady Społecznej Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu udział wziął Piotr Lisowiec.

  27 sierpnia 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej OOW NFZ.

  23 sierpnia 2013 r.

  W Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli NRPiP oraz NFZ, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. Celem spotkania była kontynuacja współpracy i dokonanie uzgodnień w kwestiach dotyczących kontraktowania świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej oraz opiece długoterminowej.

  22 sierpnia 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NIPiP w Warszawie.

  13 sierpnia 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Prezydium ORPiP, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W czasie posiedzenia podjęto łącznie 72 uchwały, w tym:

  • stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 47,
  • wyznaczenia przedstawiciela ORPiP do komisji powołanej w celu oceny władania językiem polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki: 1,
  • stwierdzenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarek i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 1,
  • wpisu na listę pielęgniarek i położnych: 3,
  • skreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i położnych: 3,
  • zmiany wpisu w rejestrze organizatorów kształcenia podyplomowego: 1,
  • finansowych: 6,
  • skreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 3,
  • wyznaczenia przedstawiciela do postępowania w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych: 4,
  • inne: 3.

  Ponadto w trakcie posiedzenia omówiono:

  • uzgodnienia dotyczące terminów staży pielęgniarek, położnych odbywających przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu z placówkami medycznymi,
  • regulamin nagród jubileuszowych.

  9 sierpnia 2013 r.

  Pani Wiesława Grabska uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek / pielęgniarzy” prowadzonego w ramach Projektu Systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Placówek Oświatowych z Bursą w Opolu organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c.

  2 sierpnia 2013 r.

  Pani Anna Grochal uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek / pielęgniarzy” prowadzonego w ramach Projektu Systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c.

 • 29 lipca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 10 wniosków, z tego 8 pozytywnie, 1 negatywnie, 1 przekazano do uzupełnienia.

  25 lipca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 153 wnioski. Przyznano 141 refundacji, 4 wnioski rozpatrzono negatywnie, 8 wniosków przekazano do uzupełnienia.

  23 lipca 2013 r.

  W Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Opolu odbył się konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którym uczestniczyły z ramienia OIPiP w Opolu Sabina Wiatkowska, Wiesława Grabska, Barbara Prochota.

  17 lipca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. W czasie posiedzenia podjęto łącznie 17 uchwał, w tym:

  • stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 4,
  • zmiany wpisu w rejestrze organizatorów kształcenia podyplomowego: 3,
  • skreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i położnych: 5,
  • wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 1,
  • finansowych: 3,
  • inne: 1.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w trakcie którego omawiano sprawy dotyczące Strategii Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  8 lipca 2013 r.

  W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Podstawy opieki paliatywnej” organizowanego przez Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego MEDIATOR, w którym uczestniczył Piotr Lisowiec, Członek Prezydium ORPiP.

  2 lipca 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Grupy Roboczej Senatora Mieczysława Augustyna, które odbyło się w Warszawie.

 • 27 czerwca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarstwa opieki długoterminowej działającego przy OIPiP w Opolu. Spotkanie przygotowała i prowadziła Beata Guzak – Przewodnicząca Zespołu. W trakcie spotkania omawiano m.in. następujące sprawy:

  • prace Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NIPiP (zapoznano się z wykazami świadczeń zdrowotnych i czynnościami pielęgniarskimi realizowanymi przez pielęgniarki),
  • przekazano informacje z prac Grupy Roboczej Senatora Mieczysława Augustyna dotyczące ustawy o osobach niesamodzielnych,
  • propozycje zmian do koszyka świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka długoterminowa.

  25 czerwca 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NIPiP.

  24 czerwca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Prezydium oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

  Gościem posiedzenia była p. Aneta Gajda – finalistka III etapu Ogólnopolskiego Konkursu na „Pielęgniarkę Roku 2012”. Prezydium ORPiP złożyło p. Anecie Gajdzie gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Pani Aneta Gajda przekazała informacje oraz refleksje dotyczące swojego udziału w konkursie.

  W trakcie posiedzenia podjęto łącznie 16 uchwał, w tym:

  • finansowe: 9,
  • wyznaczenia przedstawiciela ORPiP do postępowania w komisji w zakresie kształcenia podyplomowego: 2,
  • wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego przez ORPiP: 2,
  • wyznaczenia przedstawicieli ORPiP do udziału w postępowaniu konkursowym: 1.
  • inne: 2.

  Ponadto omówiono:

  • podsumowano szkolenie dla pielęgniarek opieki paliatywnej z dnia 20.06.2013 r.,
  • przekazano informację nt. działań związanych z zakupem nowej siedziby OIPiP,
  • korespondencję w sprawie Apelu ORPiP w Opolu z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rozwiązań systemowych służących poprawie funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia,
  • sytuację położnych zatrudnionych na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

  22 czerwca 2013 r.

  Na terenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu odbył się II Opolski Piknik Wcześniaka pod hasłem „Każdy może zostać Indianinem” zorganizowany przez Oddział Patologii Noworodków i Wcześniaków SSZOZ w Opolu, Fundację „Harmonia Życia” oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu. W pikniku uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  21 czerwca 2013 r.

  Pani Elżbieta Mieszkowska uczestniczyła w postepowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej” dla pielęgniarek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Opolu organizowanego przez Centrum Szkoleniowe LOGOS.

  20 czerwca 2013 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii odbyło się szkolenie zorganizowane przez ORPiP w Opolu dla pielęgniarek z placówek opieki paliatywnej.

  Pani Anna Marynowicz uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo – oddechowej” dla pielęgniarek i położnych w SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu organizowanym przez Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego MEDIATOR.

  18-19 czerwca 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

  17 czerwca 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NIPiP z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.

  14 czerwca 2013 r.

  W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbyła się konferencja „Poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta” zorganizowana z okazji otrzymania Certyfikatów Akredytacyjnych. W konferencji uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  Pani Wiesława Grabska uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo oddechowej” oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek / pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez firmę CKZ TEACHMED. Postępowanie odbyło się w Zespole Placówek Oświatowych z Bursą w Opolu.

  13 czerwca 2013 r.

  W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. opracowania Strategii ochrony zdrowia województwa opolskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska, która jest członkiem Zespołu.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego. Rozpatrzono 118 wniosków. Przyznano 116 refundacji, negatywnie rozpatrzono 2 wnioski.

  12 czerwca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się szkolenie dla członków zespołu wizytującego praktyki zawodowe pielęgniarek / położnych. Szkolenie prowadziła Mecenas Aleksandra Krzemińska.

  Pani Anna Grochal uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach organizowanym przez firmę CKZ Teachmed s.c.

  11 czerwca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  Ilość podjętych uchwał:

  • stwierdzenia prawa wykonywania zawodu: 4,
  • wpisu na listę pielęgniarek i położnych: 3,
  • skreślenia z rejestru pielęgniarek: 2,
  • skreślenia z rejestru indywidualnych i grupowych praktyk: 1,
  • wydania zaśw. o dobytym przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu: 1,
  • wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego: 3,
  • wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego: 3,
  • finansowe: 20,
  • skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu: 1,
  • inne: 12.

  7 czerwca 2013 r.

  Pani Anna Grochal uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo oddechowej” oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek / pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez firmę CKZ TEACHMED. Postępowanie odbyło się w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach.

  6 czerwca 2013 r.

  W Centrum Alzheimera w Warszawie odbyła się konferencja „Rodzina, samorząd, pomoc społeczna, zdrowie i przedsiębiorcy – nowe partnerstwo w propozycjach ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym” zorganizowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. W konferencji uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  4 czerwca 2013 r.

  W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja naukowa „Rola geriatrii i gerontologii w systemie opieki zdrowotnej na tle obecnej sytuacji demograficznej” zorganizowana przez Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyła się konferencja „Reforma systemu ochrony Zdrowia w Polsce pod patronatem Andrzeja Buły – Posła na Sejm RP oraz Edwarda Gondeckiego – Przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W konferencji uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Elżbieta Duda.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej” dla pielęgniarek w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wykwalifikowane kadry Caritas” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez firmę MEDIATOR GROUP. Postępowanie odbyło się w Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej w Starych Siołkowicach.

  1 czerwca 2013 r.

  W Opolu odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania pediatrii XXI wieku. Widzę, słyszę, czuję… ale nie zawsze” zorganizowana przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego oraz Opolską Izbę Lekarską, w której z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Mariola Kaczmarczyk.

 • 29 maja 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielęgniarek medycyny szkolnej, które przygotowała i prowadziła Elżbieta Michalska.

  W Dobrzeniu Wielkim odbyło się spotkanie szkoleniowe z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Dnia Położnej oraz Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia zorganizowane przez Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  28 maja 2013 r.

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Hotelu „Arkas” w Prószkowie odbyła się konferencja pt. „Specyficzny pacjent – trudne decyzje” zorganizowana przez OIPiP w Opolu.

  24 maja 2013 r.

  W Urzędzie Miasta w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. W uroczystości uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  23 maja 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. Rozpatrzono 14 wniosków. Przyznano 11 zapomóg, 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

  20-21 maja 2013 r.

  W Krakowie odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Opiece Zdrowotnej” organizowana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), przy udziale Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce (TPJ) oraz Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali. W konferencji uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  18 maja 2013 r.

  Pani Henryka Homętowska uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pielęgniarek i położnych organizowanym przez firmę AUO „OMNIBUS” Sp. z o.o. w Prudnickim Centrum Medycznym.

  17 maja 2013 r.

  W Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych i przystosowanych do nowych funkcji pomieszczeń. W uroczystości uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  16 maja 2013 r.

  W Sali Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej” zorganizowana przez OIPiP w Częstochowie, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej Pielęgniarek i Położnych – Maria Grzeczna oraz Zastępca ORzOZPiP – Izabela Marklewicz-Strysz.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego. Rozpatrzono 92 wnioski. Przyznano 81 refundacji, negatywnie rozpatrzono 11 wniosków.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielęgniarek Zespołu ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego, które prowadziła Mariola Kaczmarczyk.

  14 maja 2013 r.

  W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Pomoc osobom niesamodzielnym – prezentacja projektu ustawy”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  13 maja 2013 r.

  W posiedzeniu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  11 maja 2013 r.

  W uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie uczestniczyły Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska oraz Sekretarz Wiesława Grabska.

  Pani Barbara Prochota uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Leczenia ran” organizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

  10 maja 2013 r.

  W obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Krajowego Dnia Położnej organizowanych przez OIPiP w Jeleniej Górze uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W obchodach Święta Symboliki Zawodu Pielęgniarki i Położnej organizowanych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Elżbieta Duda oraz Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  9 maja 2013 r.

  W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbyła się uroczysta konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Ilość podjętych uchwał 40, w tym:

  • stwierdzenia PWZ: 7,
  • wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 2,
  • skreślenia z listy pielęgniarek i położnych: 3,
  • finansowe: 8,
  • wyznaczenia przedstawiciela do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej: 3,
  • wyznaczenia przedstawiciela do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej: 3,
  • wpisu do rejestru organizatorów prowadzących kształcenie podyplomowe: 2,
  • skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk: 2,
  • wytypowania przedstawicieli do udziału w postępowaniu konkursowym: 2,
  • inne: 8.

  Na posiedzeniu podjęto Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rozwiązań systemowych służących poprawie funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia. Ale został skierowany do: Ministra Zdrowia, Wojewody Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

  W Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się postępowanie kwalifikacyjne kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo rodzinne” oraz postępowaniu egzaminacyjne kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” organizowanych przez MEDIATOR, w których z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Pani Lucyna Gacka.

  7 maja 2013 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie NRPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

 • 29 kwietnia 2013 r.

  W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej odbyło się spotkanie Zespołu Pielęgniarstwa ds. Psychiatrycznego zorganizowane przez Annę Marynowicz.

  25 – 28 kwietnia 2013 r.

  Wycieczka do Lwowa.

  27 kwietnia 2013 r.

  W Zespole Placówek Oświatowych z Bursą w Opolu odbyło się postępowanie kwalifikacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego” organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Elżbieta Mieszkowska.

  26 kwietnia 2013 r.

  W SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego” organizowanego przez firmę MEDIATOR, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Lucyna Gacka.

  25 kwietnia 2013 r.

  W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja „Regionalny system ochrony zdrowia – założenia i efekty realizacji polityki zdrowotnej w województwie opolskim” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Instytut Opieki Zdrowotnej z/s we Wrocławiu. W konferencji z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Beata Guzak.

  24 kwietnia 2013 r.

  Spotkanie integracyjne pielęgniarek / położnych emerytek i rencistek w sali klubowej kawiarenki Filharmonii Opolskiej zorganizowane przez Zespół ds. emerytów i rencistów działający przy OIPiP w Opolu – Stefanię Szewczuk i Małgorzatę Czemporę.

  W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się roczna narada Wojewody Opolskiego z konsultantami wojewódzkimi, dotycząca realizacji zadań konsultantów w roku 2012 oraz zadań w roku 2013. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa.

  23 kwietnia 2013 r.

  W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  22 kwietnia 2013 r.

  W Brzeskim Centrum Medycznym odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w którym uczestniczyła Krystyna Żak.

  17 kwietnia 2013 r.

  Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Samorząd Województwa Opolskiego oraz Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zorganizowali konferencję „Higiena podstawą bezpiecznej opieki”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. Konferencja odbyła się w siedzibie PMWSZ w Opolu.

  16 kwietnia 2013 r.

  W Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach odbyło się postępowanie kwalifikacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej” organizowanego przez Centrum Szkoleniowe LOGOS, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Anna Grochal.

  15-16 kwietnia 2013 r.

  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowała w Warszawie Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo: prawo, praktyka, etyka”, w której uczestniczyły Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP – Maria Grzeczna oraz Przewodnicząca Okręgowego Sądu PiP – Urszula Kraszkiewicz.

  12 kwietnia 2013 r.

  W SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach odbyło się postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED, w którym uczestniczył Piotr Lisowiec.

  11 kwietnia 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się szkolenie zorganizowane dla pielęgniarek medycyny pracy, które zorganizowała mgr Grażyna Opiłka z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu.

  10 kwietnia 2013 r.

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu Konsultacyjnego ds. opracowania „Strategii ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2018”, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  8 kwietnia 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Bezpośrednio po posiedzeniu Prezydium odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Ilość podjętych uchwał 26 w tym:

  • finansowe: 19,
  • wytypowania przedstawicieli do udziału w postępowaniu konkursowym: 6,
  • inne: 1.

  Ponadto na posiedzeniu podsumowano obrady XXII OZPiP, rozdysponowano środki w ramach Funduszu Szkoleniowo-Konferencyjno-Integracyjnego oraz omówiono organizację szkolenia z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Bloku Operacyjnego, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  4 kwietnia 2013 r.

  W Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego. Komisja rozpatrzyła 136 wniosków, przyznano 125 refundacji, 8 wniosków rozpatrzono negatywnie, 1 wniosek przekazano do uzupełnienia i 2 do wyjaśnienia.

 • 28 marca 2013 r.

  W Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w którym uczestniczył Piotr Lisowiec.

  27 marca 2013 r.

  W Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu odbył się konkurs na stanowisko Ordynatora jednego z dwóch Oddziałów Ginekologiczno-Położniczych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  26 marca 2013 r.

  Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w komisji konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Opola w celu opiniowania ofert na realizację programów zdrowotnych.

  23 marca 2013 r.

  W Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Małych odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” organizowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego z Wrocławia, w którym uczestniczyła Skarbnik ORPiP Barbara Prochota.

  21 marca 2013 r.

  W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbył się XXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  20 marca 2013 r.

  Pani Henryka Homętowska uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie „Pielęgniarstwa długoterminowego dla pielęgniarek” oraz „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek” organizowanym przez Agencję Usług Oświatowych OMNIBUS w PCM w Prudniku.

  Pan Mirosław Smoleń, Wiceprzewodniczący Zespołu Opieki Długoterminowej działającego przy OIPiP w Opolu uczestniczył w egzaminie końcowym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek” organizowanym przez Agencję Usług Oświatowych OMNIBUS w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach.

  19-20 marca 2013 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  19 marca 2013 r.

  W Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  18 marca 2013 r.

  W siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Kształcenia NIPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W siedzibie NZOZ „Zdrowa Rodzina” w Opolu odbyło się spotkanie kierowniczej kadry położniczej i pielęgniarskiej zatrudnionej m.in. w salach porodowych, oddziałach położnych i oddziałach noworodkowych. Spotkanie przygotowały i prowadziły: Konsultant Wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa – Pani Dorota Kudaś oraz Przewodnicząca Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych – Pani Ewa Janiuk.

  15 marca 2013 r.

  W posiedzeniu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczyła z ramienia OIPiP w Opolu Maria Grzeczna-Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  14 marca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  13 marca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

  11 marca 2013 r.

  W Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach odbyły się konkursy na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrii Ogólnej „B” oraz Ordynatora Oddziału Psychiatrii Ogólnej „C”, w których uczestniczył z ramienia ORPiP w Opolu Pan Mirosław Smoleń.

  5 marca 2013 r.

  W Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu obsługi systemu „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”, w którym udział wzięły Sekretarz Wiesława Grabska oraz pracownik biura Anna Kałuska.

  4 marca 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Ilość podjętych uchwał 46, w tym:

  • skreślenia pielęgniarki z rejestru: 3,
  • wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 2,
  • stwierdzenia prawa wykonywania zawodu: 1,
  • finansowe: 18,
  • powołania zespołu problemowego: 1,
  • wyznaczenia przedstawiciela do udziału w komisji konkursowej: 3,
  • skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk: 1,
  • wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej: 2,
  • wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej: 2,
  • skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu: 3,
  • inne: 10.

  W czasie posiedzenia biegły rewident przedstawił i omówił wyniki sprawozdania finansowego przeprowadzonego za 2012 r. Omówiono również organizację i materiały związane z XXII Okręgowym Zjazdem PiP zaplanowanym na dzień 21.03.2013 r.

 • 28 lutego 2013 r.

  W biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. Przedmiotem spotkania była analiza uwag i wypracowanie propozycji świadczeń pielęgniarskich / położniczych (pielęgnacyjno-leczniczych), które mogą być dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  27 lutego 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

  26 lutego 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie kierowniczej kadry położniczej i pielęgniarskiej zatrudnionej m.in. w salach porodowych, oddziałach położnych i oddziałach noworodkowych. Spotkanie przygotowały i prowadziły: Konsultant Wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa – Pani Dorota Kudaś oraz Przewodnicząca Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych – Pani Ewa Janiuk.

  Pan Piotr Lisowiec uczestniczył w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Leczenie ran dla pielęgniarek” organizowanego przez Agencję Usług Oświatowych OMNIBUS w SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach.

  W Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  21 lutego 2013 r.

  W Hotelu Mercure w Opolu odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dotycząca realizacji projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  20 lutego 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu, z inicjatywy Konsultant Wojewódzkiej w dziedzinie pielęgniarstwa – Pani Henryki Homętowskiej, odbyło się spotkanie kierowniczej kadry pielęgniarskiej dotyczące ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

  19 lutego 2013 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Prawa i Legislacji dotyczące wymogów kwalifikacyjnych pielęgniarek i położnych. W pracach Komisji uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  18 lutego 2013 r.

  W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej odbyło się posiedzenie Konwentu, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie OIPiP w Opolu. Na posiedzeniu rozpatrzono 12 wniosków o zapomogę. Przyznano 6 zapomóg, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, 5 wniosków pozostawiono do uzupełnienia.

  13 lutego 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, które przygotowała i prowadziła Pani Beata Guzak.

  W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  12 lutego 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  Ilość podjętych uchwał: 41.

  Podjęte uchwały:

  • stwierdzenia prawa wykonywania zawodu: 2,
  • skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych: 4,
  • wpisania do rejestru pielęgniarek i położnych: 3,
  • finansowe: 21,
  • wyznaczenia przedstawiciela w postępowaniu konkursowym: 2,
  • wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego: 2,
  • wpisu do rejestru organizatorów prowadzących kształcenie podyplomowe: 1,
  • wykreślenia z rejestru praktyk: 3,
  • przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu: 1,
  • inne: 1.

  Ponadto dyskutowano nt. regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Ustalono harmonogram posiedzeń Prezydium w 2013 r.

  Piotr Lisowiec – Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu uczestniczył w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Leczenia ran” dla pielęgniarek organizowanego przez AUO „OMNIBUS”.

  7 lutego 2013 r.

  W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna, w sprawie projektu ustawy o osobach niesamodzielnych. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  5 lutego 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego. Komisja rozpatrzyła 97 wniosków, przyznano 78 refundacji, 15 wniosków rozpatrzono negatywnie, 4 wnioski przekazano do uzupełnienia.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  1 lutego 2013 r.

  Pani Małgorzata Czempora uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek” organizowanego przez Centrum Szkoleniowe LOGOS.

 • 30 stycznia 2013 r.

  Zespół ds. Emerytów i Rencistów działający przy OIPiP w Opolu zorganizował w siedzibie Izby spotkanie emerytów i rencistów, w trakcie którego Pani mgr Grażyna Mamzer wygłosiła prelekcję na temat „Jak cukrzyca wpływa na wiele elementów życia codziennego”.

  28 stycznia 2013 r.

  W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna, w sprawie projektu ustawy o osobach niesamodzielnych. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  22 stycznia 2013 r.

  W Nyskim Centrum Kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Nysie odbyła się uroczystość otwarcia nowej części Oddziału z Poradnią Kardiologiczną. W uroczystym spotkaniu udział wzięła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  W konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu uczestniczyła Wiesława Grabska, Stefania Szewczuk i Barbara Prochota.

  18 stycznia 2013 r.

  Małgorzata Czempora – Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych uczestniczyła w postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Leczenie ran” zorganizowanego przez Centrum Szkoleniowe LOGOS.

  17 stycznia 2013 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyła się konferencja szkoleniowa „Pielęgniarki i położne w procesie zarządzania szpitalem”. W spotkaniu uczestniczyło 70 pielęgniarek i położnych z województwa opolskiego.

  16 stycznia 2013 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  15 stycznia 2013 r.

  W Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej senatora Mieczysława Augustyna, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.

  9 stycznia 2013 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady, przewodniczące: Okręgowego Sądu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

  Podjęte uchwały:

  • stwierdzenia prawa wykonywania zawodu: 3,
  • skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych: 8,
  • wpisania do rejestru pielęgniarek i położnych: 3,
  • skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu: 1,
  • wpisu do rejestru organizatorów kształcenia: 1,
  • finansowe: 22,
  • zmian do regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego: 1,
  • wprowadzenie formularza zgłoszeniowego na kurs: 1,
  • zmiany w regulaminie przyznawania zapomóg socjalnych: 1,
  • powołania zespołów problemowych: 3,
  • planu przeprowadzania wizytacji pielęgniarek w ramach praktyk zawodowych: 1,
  • wyboru dziedzin specjalizacyjnych: 1,
  • w sprawie wytypowania członków do komisji konkursowych: 1,
  • inne: 2.

  Ponadto omówiono zasady przeprowadzania wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących w ramach praktyki zawodowych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Radę w Opolu.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_50

nr 50

czerwiec –
lipiec 2019 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE