ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w 2014 r.

 • 30 grudnia 2014 r.

  Posiedzenie Komisji egzaminacyjnej dotyczącej przeprowadzenia egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu nie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, odbyło się w siedzibie Izby w Opolu.

  19 grudnia 2014 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pielęgniarek organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  Postępowanie kwalifikacyjne uzupełniające kursu specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa onkologicznego” dla pielęgniarek organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED, w którym uczestniczyła Patrycja Szczerbińska.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pielęgniarek organizowanego w Głubczycach, w którym uczestniczył Mirosław Smoleń.

  18 grudnia 2014 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielęgniarek specjalistek pielęgniarstwa chirurgicznego.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pielęgniarek organizowanego w Opolu przez Mediator Group S.A. uczestniczyła Sekretarz Wiesława Grabska.

  17 grudnia 2014 r.

  Szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta. Szkolenie odbyło się w Hotelu Villa Park w Opolu.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w Hotelu Villa Park w Opolu.

  15 grudnia 2014 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie adwentowe z emerytowanymi pielęgniarkami i położnymi, zorganizowane przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów działającą przy OIPiP w Opolu. Spotkanie połączone zostało z podziękowaniami dla pielęgniarek i położnych, które w 2014 r. nabyły prawo do nagrody jubileuszowej w ramach regulaminu przyznawania nagród jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu.

  13-14 grudnia 2014 r.

  SP ZOZ w Głuchołazach odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Profilaktyka zakażeń szpitalnych”.

  11 grudnia 2014 r.

  W sali kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja pt. „Pomoc osobom niesamodzielnym. Prezentacja projektu ustawy” poświęcona zmianom systemowym w opiece nad osobami niesamodzielnymi, przewlekle chorymi oraz seniorami, w której z ramienia NRPiP uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielęgniarek medycyny pracy.

  10 grudnia 2014 r.

  W Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli  samorządu pielęgniarskiego poświęcone perspektywie unijnej na lata 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funduszy europejskich w ochronie zdrowia, szczególnie uwzględniających obszary działalności pielęgniarek i położnych. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyło się szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Opolu dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych prowadzących praktyki zawodowe.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  9 grudnia 2014 r.

  W posiedzeniu Komisji Bioetycznej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  8 grudnia 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 143 wnioski. Przyznano 115 refundacje, 11 wniosków rozpatrzono negatywnie, 16 wniosków przekazano do uzupełnienia a 1 do wyjaśnienia.

  6-7 grudnia 2014 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

  5 grudnia 2014 r.

  W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu odbyło się spotkanie nt.: „Problemy etyczne w obszarze psychiatrii i neurologii” zorganizowane przez Zespół Etyczny WSZN w Opolu, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Leczenie ran” dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Opolu, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu Urszula Kraszkiewicz.

  4 grudnia 2014 r.

  W Hotelu Mercure w Opolu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej” zorganizowana przez Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  3 grudnia 2014 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, które przygotowały Henryka Homętowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa oraz Dorota Kudaś – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa.

  2-3 grudnia 2014 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  1 grudnia 2014 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyły się posiedzenia Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego, w których uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 19 wniosków, z tego 11 pozytywnie, 7 negatywnie a 1 przekazano do uzupełnienia.

 • 28 listopada 2014 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Opolu, w którym uczestniczył Mirosław Smoleń.

  26 listopada 2014 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w siedzibie OIPiP w Opolu.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko ordynatora Oddziału Urologii WCM w Opolu, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  25 listopada 2014 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” organizowanego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, w którym uczestniczył członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu – Piotr Lisowiec. Egzamin odbył się w siedzibie OIPiP w Opolu.

  Posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  24 listopada 2014 r.

  Szkolenie dla pielęgniarek POZ z terenu województwa opolskiego dotyczące aktualnych zagadnień: pakietu onkologicznego oraz realizacji warunków umów i zmian w zarządzeniach Prezesa NFZ odbyło się w sali konferencyjnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu. Szkolenie zorganizowane zostało przez Zespół ds. POZ działający przy OIPiP w Opolu wraz z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

  21 listopada 2014 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa onkologicznego” dla pielęgniarek organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego Ewa Dyktyńska.

  20 listopada 2014 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  18 listopada 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie OIPiP w Opolu.

  Zespół ds. emerytów i rencistów przy OIPiP w Opolu zorganizował w kinie „Helios” w Opolu spotkanie emerytowanych pielęgniarek i położnych.

  W SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej kursu specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek” organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Ewa Zielińska.

  17-19 listopada 2014 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne”, który prowadził dr Jarosław Czepczarz – trener badań fizykalnych.

  15-16 listopada 2014 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

  14-15 listopada 2014 r.

  W Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Profilaktyka zakażeń szpitalnych”.

  14 listopada 2014 r.

  W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepień ochronnych dla pielęgniarek” zorganizowanego przez PMWSZ w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  10 listopada 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie OIPiP w Opolu, w tracie którego rozpatrzono wnioski o wsparcie finansowe członków OIPiP będących przedstawicielami ustawowymi dziecka niepełnosprawnego lub przewlekle chorego.

  7 listopada 2014 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  6 listopada 2014 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, które przygotowała Henryka Homętowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa a poprowadziła Dorota Kudaś – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pielęgniarek organizowanego przez firmę Mediator, w którym uczestniczyła Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.

  4-6 listopada 2014 r.

  Cykl konferencji dotyczących problemów wpływających na jakość i dostępność do świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej zorganizowanych przez NRPiP:

  • 6 listopada – konferencja pt.: „Zdrowie i Szkoła” dla pielęgniarek realizujących świadczenia opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, w których uczestniczyły pielęgniarki medycyny szkolnej – Elżbieta Michalska, Jolanta Papierniak oraz Leokadia Trościńska;
  • 5 listopada – konferencja pt.: „Quo vadis opieko długoterminowa, jak było, jak jest jak będzie?” dla pielęgniarek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz członkowie Zespołu ds. pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej przy OIPiP w Opolu – Beata Guzak, Beata Wojciechowska oraz Mirosław Smoleń;
  • 4 listopada – konferencja pt.: „Gdzie jest polskie pielęgniarstwo rodzinne?” dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz członkowie Zespołu ds. pielęgniarstwa POZ przy OIPiP w Opolu – Jolanta Grzyb i Joanna Siekierka oraz Beata Wojciechowska.

  Konferencje odbyły się w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej.

  4 listopada 2014 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” dla pielęgniarek organizowanego przez AUO Omnibus w Prudnickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., w którym uczestniczył członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu – Piotr Lisowiec.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” dla pielęgniarek organizowanego przez AUO Omnibus w Hotelu Domino w Głubczycach, w którym uczestniczył członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu – Anna Marynowicz.

  W Prudnickim Centrum Medycznym odbyło się postępowanie kwalifikacyjne szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek organizowanego przez AUO Omnibus, w którym uczestniczył członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu – Piotr Lisowiec.

  3 listopada 2014 r.

  W SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepień ochronnych” dla pielęgniarek organizowanego przez firmę Mediator, w którym uczestniczyła członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu – Anna Marynowicz.

 • 31 października 2014 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyły się egzaminy (dla 1 pielęgniarki i 2 położnych) po odbytym przeszkoleniu z powodu nie wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. W skład komisji egzaminacyjnej weszły następujące osoby: Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz członkowie ORPiP w Opolu: Elżbieta Mieszkowska i Stefania Szewczuk.

  30 października 2014 r.

  W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się Konferencja pn.: „Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego – wybrane problemy dzieci i osób starszych”, organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w której czynnie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  27-30 października 2014 r.

  W Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty szkoleniowe pt.: „Organizacja stanowiska pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych” rozpoczynające cykl warsztatów pt.: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w pielęgniarstwie” organizowanych przez NIPiP, w których uczestniczyły następujące osoby: Aurelia Passon, Helena Barchańska, Elżbieta Lenartowicz oraz Gabriela Genteman.

  23-24 października 2014 r.

  XII Konferencja Naukowa „Blok operacyjny – Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce” zorganizowana przez Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek w Jeleniej Górze oraz Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, w której z ramienia NRPiP uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. Konferencja odbyła się w Cieplicach.

  22 października 2014 r.

  III Konferencja Onkologiczna „Pielęgniarstwo onkologiczne – problemy i wyzwania” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych – Oddział Terenowy w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.

  21 października 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  20 października 2014 r.

  Komisja egzaminacyjna kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. Egzamin odbył się w Opolu.

  17 października 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 10 wniosków, z tego 9 pozytywnie, 1 przekazano do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady.

  Spotkanie Zespołu ds. opiniowania minimalnych norm zatrudnienia w siedzibie Izby w Opolu.

  16 października 2014 r.

  Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Duda.

  14 października 2014 r.

  Spotkanie Zespołu ds. emerytów i rencistów w siedzibie Izby w Opolu.

  13 października 2014 r.

  W  biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie członków Zespołu Roboczego przy NRPiP do opracowania standardów opieki długoterminowej, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 87 wniosków. Przyznano 73 refundacje, 5 wniosków rozpatrzono negatywnie, 9 wniosków przekazano do uzupełnienia.

  11-12 października 2014 r.

  Bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek w siedzibie Izby w Opolu.

  Wycieczka do Pragi, w której uczestniczyły pielęgniarki i położne OIPiP w Opolu.

  10 października 2014 r.

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania w onkologii – profilaktyka, diagnostyka, leczenie i rehabilitacja” zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Centrum Medyczne „Małgorzata” w Częstochowie oraz Koło Terenowe PTP w Częstochowie, w której z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyły Panie Wiesława Galińska oraz Ingryda Pietras. Konferencja odbyła się w Częstochowie.

  W SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek” organizowanego przez firmę Mediator, w którym uczestniczyła członek ORPiP w Opolu – Anna Marynowicz.

  9 października 2014 r.

  W ZOZ w Nysie odbyło się postępowanie kwalifikacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego” dla pielęgniarek organizowane przez firmę MEDIATOR, w którym uczestniczył członek ORPiP w Opolu – Piotr Lisowiec.

  W biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące opracowania projektów wzorów dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez pielęgniarki i położne, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  8 października 2014 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa POZ w siedzibie Izby w Opolu.

  6 października 2014 r.

  W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyła się konferencja „Poprawa standardów opieki nad pacjentem onkologicznym” zorganizowana przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Otwarcie nowego bloku operacyjnego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  4 października 2014 r.

  Uroczysta gala szóstej edycji plebiscytu „Opolski Hipokrates” organizowanego przez Nową Trybunę Opolską, w której uczestniczyły: Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Duda, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego – Dorota Kudaś, oraz  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego – Ewa Dyktyńska. Gala odbyła się w domEXPO w Opolu.

  3 października 2014 r.

  Spotkanie naukowe dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych „Pielęgniarstwo wczoraj i dziś” zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu odbyło się w Świdnicy. W spotkaniu uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Duda.

  2 października 2014 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadzenie planowej kontroli w siedzibie OIPiP w Opolu

 • 30 września 2014 r.

  Posiedzenie Komisji egzaminacyjnej dotyczące przeprowadzenia egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu nie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, odbyło się w szpitalu MSW w Głuchołazach. W skład Komisji egzaminacyjnej weszły następujące osoby: Henryka Homętowska, Dariusz Klonowski i Piotr Lisowiec.

  29 września 2014 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie Izby.

  27-28 września 2014 r.

  Bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek w siedzibie Izby w Opolu.

  26 września 2014 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne oraz rozpoczęcie zajęć kursu specjalistycznego w zakresie „Leczenie ran” dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Opolu odbyły się w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.

  Postępowanie kwalifikacyjne oraz rozpoczęcie zajęć kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania” dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Opolu odbyło się w siedzibie OIPiP w Opolu.

  23-25 września 2014 r.

  XVII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej pt. „Zarządzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym” zorganizowana przez Fundację „Razem Zmieniamy Świat”, w której z ramienia OIPiP w Opolu udział wzięły Beata Guzak i Jolanta Nowakowska – członkowie Zespołu Opieki Długoterminowej działającego przy OIPiP w Opolu. Konferencja odbyła się w Toruniu.

  20-21 września 2014 r.

  Bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.

  19-20 września 2014 r.

  V Konferencja szkoleniowo-naukowa pielęgniarek anestezjologicznych województwa opolskiego pt. „Nowe horyzonty w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opiece” zorganizowana przez Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, w której uczestniczyła Elżbieta Duda. Konferencja odbyła się w Hotelu „Arkas” w Prószkowie.

  18 września 2014 r.

  Konferencja „Dobre praktyki w pielęgniarstwie psychiatrycznym” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych oraz Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, w której uczestniczyli członkowie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego przy OIPiP w Opolu: Anna Marynowicz, Halina Grubiak, Małgorzata Widera, Czesława Gałka, Bożena Kulińska, Agnieszka Bukała oraz Katarzyna Juszczyk. Konferencja odbyła się w Warszawie.

  17 września 2014 r.

  Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński wręczył Pani Ewie Dyktyńskiej akt powołania na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Uroczystość odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

  16 września 2014 r.

  Spotkanie Zespołu ds. opiniowania minimalnych norm zatrudnienia w siedzibie Izby w Opolu. Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Sabina Wiatkowska, Henryka Homętowska oraz Piotr Lisowiec.

  13-14 września 2014 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” organizowanego przez OIPiP w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska. Kwalifikacja oraz zajęcia odbyły się w siedzibie OIPiP w Opolu.

  13 września 2014 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Podstawy Opieki paliatywnej” organizowanego przez PMWSZ w Opolu, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Sonia Gielzok. Postępowanie odbyło się w siedzibie uczelni.

  10 września 2014 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego w siedzibie Izby w Opolu.

  5 września 2014 r.

  Postępowania konkursowe na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych oddziałów: Ginekologiczno – Położniczego, Internistycznego B, Obserwacyjno-Zakaźnego, Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, Dziecięcego, Noworodkowego z Pododdziałem Noworodka i Wcześniaka, Laryngologicznego, Urologicznego, Dziennego Oddziału Szybkiej Diagnostyki oraz Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie, w których z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Henryka Homętowska, Sabina Wiatkowska oraz Piotr Lisowiec.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Henryka Homętowska, Barbara Prochota oraz Małgorzata Czempora.

  4 września 2014 r.

  Spotkanie Zespołu roboczego do opracowania standardów opieki długoterminowej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych mające na celu przygotowanie założeń do opracowania standardów opieki długoterminowej, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. Spotkanie odbyło się w biurze NIPiP w Warszawie.

  2 września 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu. Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” dla pielęgniarek organizowanego przez AUO OMNIBUS w Prudnickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., w którym uczestniczył członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu – Piotr Lisowiec.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” dla pielęgniarek organizowanego przez AUO OMNIBUS w Hotelu Domino w Głubczycach, w którym uczestniczył członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu – Anna Marynowicz.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania i interpretacji zapisu EKG” organizowanego przez AUO OMNIBUS w Prudnickim Centrum Medycznym, w którym uczestniczyła Bożena Lis – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Płuc w ZOZ MSW w Głuchołazach.

 • 30-31 sierpnia 2014 r.

  Bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych.

  28 sierpnia 2014 r.

  Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński wręczył akty powołania na stanowiska Konsultantów Wojewódzkich: Pani Jolancie Grzyb na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, Pani Beacie Guzak na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz Pani Dorocie Karawan na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Uroczystość odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

  25 sierpnia 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 35 wniosków. Przyznano 28 refundacji, 5 wniosków rozpatrzono negatywnie, 2 wnioski przekazano do uzupełnienia.

  19 sierpnia 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium ORPiP w siedzibie Izby w Opolu.

  9-10 sierpnia 2014 r.

  Bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek w siedzibie Izby w Opolu.

  4 sierpnia 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  W Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku odbyło się  zebranie wyborcze rejonu wyborczego nr 3, podrejonu powiatu kluczborskiego dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 • 21 lipca 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 84 wnioski. Przyznano 73 refundacje, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie, 6 wniosków przekazano do uzupełnienia a 2 do rozpatrzenia na posiedzeniu ORPiP w Opolu.

  19-20 lipca 2014 r.

  Bezpłatny kurs dokształcający w zakresie diabetologii dla pielęgniarek w siedzibie Izby w Opolu.

  16 lipca 2014 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego w siedzibie Izby w Opolu.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w siedzibie Izby w Opolu.

  15 lipca 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  12 lipca 2014 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Duda.

  11 lipca 2014 r.

  Wręczenie powołań Wojewody Opolskiego konsultantom wojewódzkim na nową 5-letnią kadencję 2014-2019 w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Powołania otrzymały: Henryka Homętowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa oraz Dorota Kudaś – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  4 lipca 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 9 wniosków, z tego 5 pozytywnie, 2 negatywnie, 2 przekazano do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu Komisji.

  Posiedzenie Komisji egzaminacyjnej dotyczącej przeprowadzenia egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu nie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 latach, odbyło się w siedzibie Izby w Opolu.

  2 lipca 2014 r.

  Szkolenie Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych przy ORPiP w Opolu w siedzibie Izby w Opolu. Szkolenie przeprowadził ORzOZPiP – Maria Grzeczna.

  1 lipca 2014 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

 • 30 czerwca 2014 r.

  Postępowania konkursowe na stanowiska Położnych Oddziałowych Oddziału Położniczego w systemie „Rooming-in” oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Opolu, w których z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły: Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Duda, Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.

  28-29 czerwca 2014 r.

  Bezpłatny kurs dokształcający w zakresie diabetologii dla pielęgniarek w siedzibie OIPiP w Opolu. Zajęcia prowadziła Pani Grażyna Mamzer, edukator diabetologiczny.

  27 czerwca 2014 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie ,,Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek organizowanego przez PMWSZ w Opolu, w którym uczestniczyła członek ORPiP w Opolu Stefania Szewczuk.

  26 czerwca 2014 r.

  Bezpłatne szkolenie dla położniczej kadry kierowniczej zorganizowane przez Zespół ds. Położnych działający przy ORPiP w Opolu zorganizowane w siedzibie OIPiP w Opolu.

  Spotkanie emerytowanych pielęgniarek i położnych w Kinie Helios w Opolu zorganizowane przez Zespół ds. emerytów i rencistów działający przy ORPiP w Opolu.

  25 czerwca 2014 r.

  Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni Goście – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński, Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Piotr Warczyński, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beata Cholewka. W trakcie posiedzenia dyskutowano na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych ustaw oraz podjęto Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

  24 czerwca 2014 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  Posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  23 czerwca 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 103 wnioski. Przyznano 89 refundacji, 6 wniosków rozpatrzono negatywnie, 7 wniosków przekazano do uzupełnienia a 1 do wyjaśnienia.

  20 czerwca 2014 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki/Pielęgniarza w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Sabina Wiatkowska, Barbara Prochota, Henryka Homętowska oraz Piotr Lisowiec.

  17 czerwca 2014 r.

  Konferencja „Forum 55PLUS – Kierunki rozwoju rynku senioralnego w Polsce” w Konstancinie-Jeziornie, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Konferencja „Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej za prawidłowe przygotowanie skóry do zabiegów medycznych u dzieci i dorosłych” w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  14-15 czerwca 2014 r.

  Bezpłatny kurs dokształcający w zakresie diabetologii dla pielęgniarek w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Zajęcia prowadziła Pani Grażyna Mamzer, edukator diabetologiczny.

  13 czerwca 2014 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej przy OIPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.

  12-14 czerwca 2014 r.

  XII Kongres Pielęgniarek Polskich w Krakowie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  11 czerwca 2014 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki/Pielęgniarza w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Skarbnik ORPIP w Opolu Barbara Prochota, Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska oraz członek ORPiP w Opolu Piotr Lisowiec.

  4-6 czerwca 2014 r.

  Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kamieniu Śląskim (woj. opolskie), w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  3 czerwca 2014 r.

  Szkolenie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy ORPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu. Szkolenie przeprowadziła Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej – Maria Grabowska oraz Wiesława Domin – członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

 • 24-25 maja 2014 r.

  Bezpłatny kurs dokształcający w zakresie diabetologii dla pielęgniarek w siedzibie OIPiP w Opolu.

  23 maja 2014 r.

  Uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki zorganizowane przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jarnołtówku.

  Postępowania konkursowe na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Stacji Dializ w ZOZ w Oleśnie, w których z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Dariusz Klonowski, Janina Gurba i Mariola Kaczmarczyk.

  22 maja 2014 r.

  Spotkanie szkoleniowo-integracyjne zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej przez Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z/s w Kup, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  Postępowania konkursowe na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w których z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Barbara Prochota, Urszula Kraszkiewicz, Małgorzata Czempora.

  20 maja 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 131 wniosków. Przyznano 104 refundacje, 11 wniosków rozpatrzono negatywnie, 14 wniosków przekazano do uzupełnienia a 2 do wyjaśnienia.

  Posiedzenie Rady Społecznej 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Opolu, w którym uczestniczyła członek ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

  Postępowania egzaminacyjne kursów specjalistycznych w zakresie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek oraz „Szczepienia ochronne noworodków” dla położnych organizowanych przez Spółdzielnię Pracy „OŚWIATA” w ZOZ w Oleśnie, w których uczestniczyła Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Barbara Prochota.

  16 maja 2014 r.

  Spotkanie szkoleniowo-integracyjne zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej przez Delegatów OIPIP oraz OZZZPiP Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  Uroczystość czepkowania studentów Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  15 maja 2014 r.

  Konferencja regionalna „Pomoc osobom niesamodzielnym w kontekście zmian systemowych” zorganizowana przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” i Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  V Olimpiada Pielęgniarska zorganizowana przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  14 maja 2014 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego przy OIPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.

  Postępowania kwalifikacyjne w ramach kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” realizowanego w ramach projektu systemowego pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” w Zespole Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu organizowanego przez AUO OMNIBUS, w których uczestniczyła Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – Joanna Dudoń.

  13 maja 2014 r.

  Uroczysta konferencja zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej przez PS ZOZ WCM w Opolu oraz Oddział Opolski Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.

  12 maja 2014 r.

  Uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki organizowane przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w których uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Spotkanie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki przez GPP „HIGMED” z Opola, w którym uczestniczyła Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” organizowanego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie w siedzibie OIPiP w Opolu.

  10-11 maja 2014 r.

  Kurs specjalistyczny w zakresie „Szczepień ochronnych” dla pielęgniarek organizowany przez ORPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.

  10 maja 2014 r.

  Uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, w których uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska oraz Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.

  9 maja 2014 r.

  Obchody Święta Symboliki Zawodu Pielęgniarki i Położnej organizowane przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, w których uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepień ochronnych” dla pielęgniarek organizowanego przez ORPiP w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  6 maja 2014 r.

  Uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki organizowane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu odbyły się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

 • 28 kwietnia 2014 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez firmę MEDIATOR, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu nowotworowym” dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez firmę MEDIATOR, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  24-27 kwietnia 2014 r.

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XVII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych w Wiśle, w której uczestniczyła członek ORPiP w Opolu Beata Guzak.

  25 kwietnia 2014 r.

  Konferencja „Pielęgniarstwo wczoraj i dziś” zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, w której brały udział Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz Wiceprzewodnicząca Elżbieta Duda.

  16 kwietnia 2014 r.

  W spotkaniu dotyczącym realizacji programów zdrowotnych „ABC zdrowego odżywiania” oraz „Badaj swoje piersi” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Opola uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pielęgniarek organizowanego przez PMWSZ w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

  15 kwietnia 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Prezydium, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

  14 kwietnia 2014 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii dla Dorosłych „B” w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska, Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska oraz Skarbnik ORPiP w Opolu Barbara Prochota.

  11 kwietnia 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie OIPiP w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 12 wniosków, z tego 8 pozytywnie, 2 negatywnie, 2 przekazano do rozpatrzenia przez ORPiP w Opolu.

  10 kwietnia 2014 r.

  W spotkaniu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” w Senacie RP uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  3 kwietnia 2014 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska, Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska oraz Przewodnicząca OSPiP w Opolu Urszula Kraszkiewicz.

  2 kwietnia 2014 r.

  Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” zorganizowała bezpłatną konferencję szkoleniową pt. „Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną”, która odbyła się w Opolu w Hotelu Mercure. W konferencji uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działającego przy OIPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.

 • 31 marca 2014 r.

  W posiedzeniu Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 62 wnioski. Przyznano 52 refundacje, 8 wniosków rozpatrzono negatywnie, 2 wnioski przekazano do uzupełnienia.

  28 marca 2014 r.

  XXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu odbył się w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.

  27 marca 2014 r.

  Spotkanie pielęgniarek medycyny pracy odbyło się w siedzibie OIPiP w Opolu.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu organizowanego przez firmę Mediator uczestniczyła Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki – Joanna Dudoń.

  26 marca 2014 r.

  Spotkanie pielęgniarek medycyny szkolnej odbyło się w siedzibie OIPiP w Opolu.

  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zorganizowała Targi Pracy i Edukacji, w których uczestniczyła Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego” dla pielęgniarek w Prudnickim Centrum Medycznym w Prudniku organizowanego przez AUO OMNIBUS uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  25 marca 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Prezydium, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

  22 marca 2014 r.

  Konferencja „Leczenie ran przewlekłych” zorganizowana przez firmę Interrete sp. z o. o. (Meducare) odbyła się w Opolu w Hotelu Mercure.

  21 marca 2014 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznym w zakresie „Leczenia ran” dla pielęgniarek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Opolu organizowanego przez CS LOGOS uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu Urszula Kraszkiewicz.

  18-20 marca 2014 r.

  Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  18 marca 2014 r.

  W posiedzeniu Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  17 marca 2014 r.

  W siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  13 marca 2014 r.

  Konferencja „Opolskie wyzwania demograficzne” w Sejmie RP, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W spotkaniu Grupy Roboczej Senatora Mieczysława Augustyna w Warszawie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  11 marca 2014 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  W konferencji pt. „Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego” zorganizowanej przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Opolu, która odbyła się w PZ ZOZ WCM w Opolu, uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  10 marca 2014 r.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” realizowanego w ramach projektu systemowego pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” w Zespole Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu organizowanego przez AUO OMNIBUS uczestniczyła Pani Joanna Dudoń.

  8 marca 2014 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania i interpretacji zapisu EKG” organizowanego przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Medyczną w Opolu uczestniczyła członek ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

  6 marca 2014 r.

  W posiedzeniu Komisji egzaminacyjnej dotyczącej przeprowadzenia egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu nie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 latach, które odbyło się w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  4 marca 2014 r.

  W posiedzeniu Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. W trakcie posiedzenia omawiano m.in. przygotowanie konferencji poświęconej zagadnieniom dotyczącym pielęgniarki i położnej poz, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania oraz opieki długoterminowej.

  3 marca 2014 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

 • 22 lutego 2014 r.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej” w Szpitalu Powiatowym w Oleśnie organizowanego przez Spółdzielnię Pracy „OŚWIATA” z Częstochowy uczestniczyła Skarbnik Barbara Prochota.

  18 lutego 2014 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, w którym wzięło udział 15 członków Rady, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W trakcie posiedzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych dotyczącego wysokości składki członkowskiej.

  Pobierz: Uchwała ORPiP w Opolu w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych dotyczącego wysokości składki członkowskiej

  15 lutego 2014 r.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo – oddechowej” organizowanego przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Medyczną w Opolu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Elżbieta Duda.

  14 lutego 2014 r.

  Szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej i położniczej nt. „Realizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami” zorganizowane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  12 lutego 2014 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Opolskim Centrum Rehabilitacji – Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddziału Chirurgii Ortopedycznej, Oddziału Rehabilitacji Dziennej, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: Przewodnicząca Sabina Wiatkowska, Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska oraz członek Prezydium Piotr Lisowiec.

  10 lutego 2014 r.

  W Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego nt. „Działania na rzecz polityki senioralnej w regionie oraz możliwości wdrażania modelu opieki i wsparcia osób starszych”, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Sabina Wiatkowska.

  6 lutego 2014 r.

  W Konferencji pt. „Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców” zorganizowanej w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Gdański Uniwersytet Medyczny uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. Tematem posiedzenia było „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych. Rozpatrzenie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego”.

  4 lutego 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu, w którym wzięło udział 6 członków Prezydium, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W trakcie posiedzenia podjęto Apel skierowany do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie opracowania zasad opiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

  Pobierz: Apel Prezydium ORPiP w Opolu skierowany do NRPiP w Warszawie w sprawie opracowania zasad opiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

  3 lutego 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 53 wnioski. Przyznano 48 refundacji, 4 wnioski rozpatrzono negatywnie, 1 wniosek przekazano do uzupełnienia.

  1-2, 8-9 lutego 2014 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne”, który prowadził dr Jarosław Czepczarz – trener badań fizykalnych.

 • 30 stycznia 2014 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” realizowanego w ramach projektu systemowego pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” w Prudnickim Centrum Medycznym NZOZ w Prudniku organizowanego przez AUO OMNIBUS uczestniczył Pan Piotr Lisowiec – członek ORPiP w Opolu.

  29 stycznia 2014 r.

  W uroczystym otwarciu nowej siedziby Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, w którym z ramienia Izby uczestniczyli członkowie ORPiP w Opolu: Janina Gurba, Mariola Kaczmarczyk i Dariusz Klonowski.

  28 stycznia 2014 r.

  W Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego podczas której zaprezentowano „Strategię ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2020” uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W czasie Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego nasza Koleżanka – Irena Krupińska, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego za Zasługi dla Województwa.

  27 stycznia 2014 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Zespole Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w KUP, w którym z ramienia Izby uczestniczyły: Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca Rady, Wiesława Grabska – Sekretarz Rady i Barbara Prochota – Skarbnik Rady.

  23 stycznia 2014 r.

  W obradach Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w siedzibie NRPiP w Warszawie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  22 stycznia 2014 r.

  Szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych pt. „Status pielęgniarki i położnej” zorganizowane przez OIPiP w Opolu w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.

  20 stycznia 2014 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek” prowadzonego w ramach Projektu Systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. uczestniczyła Pani Anna Kraj.

  17-18 stycznia 2014 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający w zakresie diabetologii dla pielęgniarek. Zajęcia prowadziła Pani Grażyna Mamzer – edukator diabetologiczny.

  17 stycznia 2014 r.

  W uroczystym otwarciu oddziału chirurgii naczyniowej w Nyskim Centrum Sercowo-Naczyniowym Polsko-Amerykańskich klinik Serca uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  14 stycznia 2014 r.

  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu, w którym wzięło udział 6 członków Prezydium, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

  13 stycznia 2014 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 138 wniosków. Przyznano 116 refundacji, 11 wniosków rozpatrzono negatywnie, 7 wniosków przekazano do uzupełnienia a 4 do wyjaśnienia.

  11 stycznia 2014 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Podstawy opieki paliatywnej” dla pielęgniarek organizowanego przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, w którym uczestniczyła Pani Barbara Prochota – Skarbnik ORPiP w Opolu.

  8 stycznia 2014 r.

  W spotkaniu Grupy Roboczej Senatora Mieczysława Augustyna w Warszawie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie poświęcone wydanemu przez Opolski Urząd Wojewódzki „Informatorowi dla przyszłych mam”, w trakcie którego omówiono treści zawarte w informatorze oraz sposób jego przekazania przyszłym mamom. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  7 stycznia 2014 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_50

nr 50

czerwiec –
lipiec 2019 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE