ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w 2015 r.

 • 30 grudnia 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  29 grudnia 2015 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły: Sabina Wiatkowska, Wiesława Grabska, Stefania Szewczuk oraz Urszula Kraszkiewicz.

  W „Szarej Willi” w Opolu odbyła się konferencja „Tajemnice mózgu – najcenniejszy dar” zorganizowana przez Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Opolu, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Elżbieta Mieszkowska.

  21 grudnia 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie adwentowe z emerytowanymi pielęgniarkami i położnymi, które w 2015 r. nabyły prawo do nagrody jubileuszowej w ramach regulaminu przyznawania nagród jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów działającą przy OIPiP w Opolu.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  18 grudnia 2015 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie Izby w Opolu.

  16 grudnia 2015 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa ds. Medycyny Szkolnej w siedzibie Izby w Opolu.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  15-17 grudnia 2015 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  14 grudnia 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  12-13 grudnia 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Profilaktyka zakażeń szpitalnych”.

  10 grudnia 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielęgniarek medycyny pracy.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Przełożonego Pielęgniarek w regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Branicach, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły: Sabina Wiatkowska, Wiesława Grabska, Stefania Szewczuk oraz Urszula Kraszkiewicz.

  9 grudnia 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  5-6 grudnia 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

  1 grudnia 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

 • 28-29 listopada 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu: „Opieka nad pacjentem z zaburzeniami wywołanymi użyciem alkoholu”.

  27 listopada 2015 r.

  W Krakowie odbyła się konferencja „Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnymi ruchowo”, w której uczestniczyli Beata Guzak, Beata Wojciechowska, Małgorzata Żyńczak i Mirosław Smoleń – członkowie Zespołu Pielęgniarek Opieki Długoterminowej.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  24 listopada 2015 r.

  W Hotelu Mercure w Opolu odbyła się IV konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej” zorganizowana przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  21 listopada 2015 r.

  VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Opolu odbył się w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.

  19 listopada 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  18 listopada 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu.

  17 listopada 2015 r.

  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zorganizowała Targi Pracy i Edukacji, w których uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  14 -15 listopada 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

  13 listopada 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  12 listopada 2015 r.

  Zespół ds. emerytów i rencistów przy OIPiP w Opolu zorganizował w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu spotkanie emerytowanych pielęgniarek i położnych. Uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl „Mayday”.

  9 listopada 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  4 listopada 2015 r.

  Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Oddziału Hematologii Onkologii Hematologicznej, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Stacji Dializ. W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyły Sabina Wiatkowska, Elżbieta Mieszkowska oraz Stefania Szewczuk.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły: Sabina Wiatkowska, Beata Guzak i Stefania Szewczuk.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.

  3 listopada 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

 • 29 października 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  28 października 2015 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w siedzibie OIPiP w Opolu.

  27 października 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  21 października 2015 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyła się IV Konferencja Onkologiczna „Pielęgniarstwo onkologiczne – problemy i wyzwania” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych – Oddział Terenowy w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  20, 27 października, 3 listopada 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne”, który prowadził dr Jarosław Czepczarz – trener badań fizykalnych.

  19 października 2015 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  17-18 października 2015 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający „Opieka nad pacjentem onkologicznym” zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  16 października 2015 r.

  Posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  15 października 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się szkolenie dla położnych zorganizowane przez firmę Present-Service Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Szkolenie dotyczyło pielęgnacji skóry niemowlęcia oraz najczęściej występujących problemów laktacyjnych.

  14 października 2015 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły: Sabina Wiatkowska, Wiesława Grabska i Stefania Szewczuk.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  12 października 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  9 października 2015 r.

  W Hotelu Mercure w Opolu odbyła się konferencja „Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej” zorganizowana przez firmę Edukacja i Medycyna, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  8 października 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  6 października 2015 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  5 października 2015 r.

  W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie konsultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

 • 29 września, 6, 8 października 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne”, który prowadził dr Jarosław Czepczarz – trener badań fizykalnych.

  29-30 września 2015 r.

  W Warszawie odbyło się XXIII posiedzenie NRPiP, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  28 września 2015 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego działającej przy NRPiP, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  24 września 2015 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu, w którym z ramienia Izby uczestniczyli członkowie ORPiP w Opolu: Sabina Wiatkowska, Henryka Homętowska i Wiesława Grabska.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie konsultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa.

  22 września 2015 r.

  W siedzibie NIPiP oraz w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyły się spotkania Zespołu roboczego ds. wypracowania pakietu rozwiązań systemowych na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych w zakresie mechanizmów zwiększających wynagrodzenie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. W spotkaniach uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  19-20 września 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

  18 września 2015 r.

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez ORPiP w Opolu w ramach Kampanii Społecznej „Ostatni dyżur”.

  17-19 września 2015 r.

  W IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki odbywającego się w Mikołajkach uczestniczyły Sylwia Kosek i Katarzyna Herman.

  17 września 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu.

  15-17 września 2015 r.

  W XVIII Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej odbywającej się w Toruniu uczestniczyły Mariola Sibilska i Czesława Gałka.

  16 września 2015 r.

  W Opolskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego zorganizowana przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, w której uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  14 września 2015 r.

  W Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez CKZ Teachmed, w którym uczestniczył Mirosław Smoleń.

  9 września 2015 r.

  W Warszawie odbyły się spotkania w siedzibie NIPiP oraz w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące uwag do projektu ankiety satysfakcji pacjenta z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, w których uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  8 września 2015 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  4 września 2015 r.

  W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” dla położnych. organizowanego przez PMWSZ w Opolu, w którym uczestniczyła Stefania Szewczuk.

  3 września 2015 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się spotkanie członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez PMWSZ w Opolu, w którym uczestniczyła Stefania Szewczuk.

  2 września 2015 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  1 września 2015 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego działającej przy NRPiP, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

 • 31 sierpnia 2015 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  25 sierpnia 2015 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie NRPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  24 sierpnia 2015 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły: Sabina Wiatkowska, Henryka Homętowska i Elżbieta Mieszkowska.

  14 sierpnia 2015 r.

  W Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych organizowanego przez Interrete Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, w którym uczestniczył Mirosław Smoleń.

  13 sierpnia 2015 r.

  W Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbyła się debata z cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015” zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolski Urząd Wojewódzki przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim, Opolską Izbą Lekarską oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  11 sierpnia 2015 r.

  Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu następujących oddziałów: Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oddziału Neurochirurgii, Oddziału Pediatrii, Oddziału Urologii. W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Duda oraz Henryka Homętowska.

  4 sierpnia 2015 r.

  W spotkaniu grupy „polityka senioralna” działającej przy Urzędzie Miasta Opola uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. Celem spotkania było wypracowanie kierunków polityki senioralnej Miasta Opola w gronie osób, organizacji i instytucji, które są zaangażowane w działania na rzecz seniorów.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

 • 29 lipca 2015 r.

  Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu Oddziału Psychiatrii dla Dorosłych „C” oraz Oddziału Neurologii dla Dorosłych „A”. W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Mieszkowska, Urszula Kraszkiewicz oraz Henryka Homętowska.

  21 lipca 2015 r.

  Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu następujących oddziałów: Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oddziału Neurochirurgii, Oddziału Pediatrii, Oddziału Urologii. W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Duda oraz Henryka Homętowska.

  20 lipca 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby.

  14 lipca 2015 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  2 lipca 2015 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w siedzibie OIPiP w Opolu.

 • 30 czerwca 2015 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie Izby.

  24-25 czerwca 2015 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie NRPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  23 czerwca 2015 r.

  W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

  20-21 czerwca 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

  15 czerwca 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby.

  12 czerwca 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 24 wnioski, z tego 20 pozytywnie, 3 negatywnie a jeden pozostawiono do uzupełnienia.

  10 czerwca 2015 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  9 czerwca 2015 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  6-7 czerwca 2015 r.

  W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych”.

  3 czerwca 2015 r.

  W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyło się posiedzenie Konwentu, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  1-2 czerwca 2015 r.

  Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu następujących oddziałów: Oddziału Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Dziennym, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej, Oddziału Pulmonologii, Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii, Oddziału Chorób Zakaźnych, Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Stacji Dializ oraz Bloku Operacyjnego. W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Mieszkowska oraz Stefania Szewczuk.

 • 30-31 maja 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

  W Powiatowym Centrum zdrowia w Kluczborku odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Profilaktyka zakażeń szpitalnych”.

  30 maja 2015 r.

  Opolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych zorganizowało w Czarnowąsach spotkanie szkoleniowe, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  29 maja 2015 r.

  W Warszawie odbyła się konferencja „Moda na seniora – światowe trendy” będącej cyklem wydarzeń „Forum55plus”, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze zorganizowała w Mysłakowicach spotkanie edukacyjne dotyczące prewencji wykroczeń zawodowych połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej, w którym uczestniczyli Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu: Renata Chrzęstek, Krystyna Grajcar, Irena Linkert i Urszula Tokarska.

  27 maja 2015 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa ds. Medycyny Szkolnej w siedzibie Izby w Opolu.

  22 maja 2015 r.

  W konferencji „Zakażenia szpitalne” zorganizowanej przez Stobrawskie Centrum Medyczne z/s w Kup, która odbyła się w Dobrzeniu Wielkim uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz Skarbnik Stefania Szewczuk.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko ordynatora Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Sabina Wiatkowska.

  21 maja 2015 r.

  W Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Etyczny wymiar zawodu pielęgniarki i położnej”.

  Uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki zorganizowane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu odbyły się w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu.

  20 maja 2015 r.

  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zorganizowała II Targi Pracy i Edukacji, w których uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  19 maja 2015 r.

  VI Olimpiada Pielęgniarska zorganizowana przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  W uroczystej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wojewódzkie Centrum Medyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  15 maja 2015 r.

  W Święcie Symboliki Zawodu zorganizowanym przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

  W Kluczborku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowane przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku, w którym uczestniczyły Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska oraz Skarbnik ORPiP w Opolu Stefania Szewczuk.

  W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu odbył się konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrii dla Dorosłych „A”, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  13 maja 2015 r.

  W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się uroczystość wręczenia czepków pielęgniarskich studentom I roku kierunku „Pielęgniarstwo”, w której uczestniczył członek ORPiP w Opolu Piotr Lisowiec.

  12 maja 2015 r.

  Grupowa Praktyka Pielęgniarek HIGMED zorganizowała w Opolu spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, w której uczestniczyła Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.

  8 maja 2015 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” dla pielęgniarek organizowanego przez firmę Mediator w Kędzierzynie-Koźlu, w którym uczestniczył członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Anna Marynowicz.

  6 maja 2015 r.

  W uroczystości nadania imienia profesora Andrzeja Steciwko Auli Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko ordynatora Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Sabina Wiatkowska.

  5 maja 2015 r.

  W biurze NIPiP w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące wypracowania wzorów dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki i położne, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

 • 30 kwietnia 2015 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii odbyła się konferencja „Rola spółek prawa handlowego w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia” zorganizowana przez Zespół ds. POZ przy OIPiP w Opolu.

  29 kwietnia 2015 r.

  W Urzędzie Miasta Opola odbyło się spotkanie dotyczące opiniowania ofert programów zdrowotnych „ABC zdrowego odżywiania” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Opola, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w siedzibie OIPiP w Opolu.

  28 kwietnia 2015 r.

  W biurze NIPiP w Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty szkoleniowe pt.: „Zdarzenie niepożądane – jak rozmawiać z mediami”, w których uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbyła się konferencja „Dziecko z chorobą przewlekłą” zorganizowana przez Przewodniczącą Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Marię Grzeczną, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Krystynę Gębuś-Dinter oraz OIPiP w Opolu, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  27 kwietnia 2015 r.

  Postępowanie konkursowe na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pododdziału Patologii Ciąży Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły Sabina Wiatkowska oraz Barbara Prochota.

  W siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, którego celem było omówienie bieżących problemów oraz ustalenie zakresu działań zmierzających do poprawy sytuacji w pielęgniarstwie szkolnym. W spotkaniu uczestniczyły pielęgniarki z Zespołu ds. Pielęgniarstwa Medycyny Szkolnej działającego przy OIPiP w Opolu: Elżbieta Michalska, Jolanta Papierniak oraz Sylwia Artuna.

  W Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych podsumowująca realizację Projektu Systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w której uczestniczyli Dorota Karawan, Klaudia Wojtalla oraz Piotr Lisowiec.

  25-26 kwietnia 2015 r.

  W Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Profilaktyka zakażeń szpitalnych”.

  24 kwietnia 2015 r.

  Polska Federacja Edukacji w Diabetologii zorganizowała w Hotelu Mercure w Opolu konferencję warsztatową pt. „Diabetologia w regionie. Nowe spojrzenie na diabetologię w pielęgniarstwie”, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz Wiceprzewodnicząca Henryka Homętowska.

  23 kwietnia 2015 r.

  W Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finału Konkursu Pielęgniarka Roku zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, w której uczestniczyły: Sabina Wiatkowska, Elżbieta Duda, Maria Grzeczna, Urszula Kraszkiewicz, Aneta Gajda, Dorota Wocka, Krystyna Gębuś-Dinter i Adriana Mazurkiewicz-Fornalik.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa psychiatrycznego” dla pielęgniarek organizowanego przez przez AUO Omnibus w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, w którym z ramienia OIPiP w Opolu uczestniczyła Anna Marynowicz.

  22-24 kwietnia 2015 r.

  W Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne”, który prowadził dr Jarosław Czepczarz.

  21 kwietnia 2015 r.

  W Opolu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED, w którym uczestniczył Piotr Lisowiec.

  20 kwietnia 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby w Opolu.

  16 kwietnia 2015 r.

  Nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.

  15 kwietnia 2015 r.

  Posiedzenie Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  14 kwietnia 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 12 wniosków, z tego 9 pozytywnie, 2 negatywnie a jeden pozostawiono do uzupełnienia.

 • 31 marca 2015 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  27 marca 2015 r.

  XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu odbył się w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.

  26 marca 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielęgniarek medycyny pracy.

  24-25 marca 2015 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  24 marca 2015 r.

  Postępowanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania” dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Opolu odbyło się w siedzibie OIPiP w Opolu.

  23 marca 2015 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  22 marca 2015 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez AUO Omnibus w Prudnickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., uczestniczył członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Piotr Lisowiec.

  18 marca 2015 r.

  W biurze NIPiP w Warszawie odbyło się spotkanie zespołów działających przy NIPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca Zespołu ds. innych zawodów medycznych i pomocniczych.

  13 marca 2015 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” dla pielęgniarek organizowanego przez firmę Mediator w Starych Siołkowicach, w którym uczestniczyła Henryka Homętowska.

  12 marca 2015 r.

  W postępowaniach konkursowych na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Ogólnej dla Dorosłych B oraz Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach uczestniczyły: Przewodnicząca ORPiP Sabina Wiatkowska, członek ORPiP Anna Marynowicz oraz Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Urszula Kraszkiewicz.

  11 marca 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się szkolenie dla pielęgniarek medycyny pracy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa ds. Medycyny Szkolnej w siedzibie Izby w Opolu.

  10 marca 2015 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.

  6 marca 2015 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w zakresie „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” dla pielęgniarek organizowanego przez firmę Mediator w Kędzierzynie-Koźlu, w którym uczestniczyła Joanna Dudoń.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek organizowanego przez OIPiP w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  4, 9, 12 marca 2015 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne”, który prowadził dr Jarosław Czepczarz – trener badań fizykalnych.

 • 27 lutego 2015 r.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez AUO Omnibus w Prudnickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., uczestniczył członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Piotr Lisowiec.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepień ochronnych” dla pielęgniarek organizowanego przez PMWSZ w Opolu, uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Kształcenia przy ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

  24 lutego 2015 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  20 lutego 2015 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pielęgniarek organizowanego przez PMWSZ w Opolu, uczestniczyła Sekretarz Wiesława Grabska.

  17 lutego 2015 r.

  W Senacie RP w Warszawie odbyła się konferencja „Polski mężczyzna może żyć dłużej i zdrowo się zestarzeć”, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  16 lutego 2015 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  10 lutego 2015 r.

  W siedzibie Izby w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium Rady oraz spotkanie z przedstawicielami OZZPiP w sprawie porozumienia dotyczącego podejmowania działań i podpisywania porozumień ze związkami zawodowymi o współpracy, mających na celu poprawę sytuacji pracowniczej pielęgniarek i położnych.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pielęgniarek organizowanego w Głubczycach przez Mediator Group S.A. uczestniczył Mirosław Smoleń.

  7-8 lutego 2015 r.

  W ZOZ MSW w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

  4 lutego 2015 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa ds. Medycyny Szkolnej w siedzibie Izby w Opolu.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego w siedzibie Izby w Opolu.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 15 wniosków, z tego 12 pozytywnie a 3 negatywnie.

  2 lutego 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby w Opolu.

 • 27 stycznia 2015 r.

  W biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego do opracowania standardów opieki długoterminowej, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  26 stycznia 2015 r.

  Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby w Opolu.

  20 stycznia 2015 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  17 stycznia 2015 r.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym uzupełniającym kursu specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek” organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyła Joanna Dudoń.

  16 stycznia 2015 r.

  W Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 25-lecia Opolskiej Izby Lekarskiej, w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W uroczystym otwarciu gabinetu Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  11-12 stycznia 2015 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  11 stycznia 2015 r.

  W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołów do opracowania szczegółowych rozwiązań w odniesieniu do postulatów przyjętych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. Przedmiotem spotkania było określenie działań dotyczących sposobów realizacji przyjętej polityki kroków milowych samorządu pielęgniarek i położnych.

  9 stycznia 2015 r.

  W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonywania i interpretacji zapisu EKG” dla pielęgniarek organizowanego przez PMWSZ w Opolu, uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Kształcenia przy ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_50

nr 50

czerwiec –
lipiec 2019 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE