ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w 2016 r.

 • 30-31 maja 2016 r.

  W Warszawie odbyło się szkolenie dla członków okręgowych komisji rewizyjnych, w którym uczestniczyły Maria Białas i Bożena Wilk, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

  30 maja 2016 r.

  W siedzibie NIPiP w odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  29-30 maja 2016 r.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

  23-24 maja 2016 r.

  W Krakowie odbyła się XX Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Opiece Zdrowotnej”, w której uczestniczyły Wiceprzewodniczące ORPiP w Opolu: Henryka Homętowska i Elżbieta Mieszkowska, Elżbieta Duda – Przewodnicząca Komisji ds. jakości i rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych, Maria Białas – członek Komisji ds. jakości i rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych.

  W Warszawie odbyło się szkolenie dla członków okręgowych sądów pielęgniarek i położnych, w którym uczestniczyły Urszula Kraszkiewicz, Przewodnicząca OSPiP w Opolu oraz Beata Popek, członek OSPiP w Opolu.

  20 maja 2016 r.

  W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się posiedzenie naukowe z okazji jubileuszu 60-lecia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu zorganizowane przez Oddział Chirurgii Dziecięcej PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu oraz Oddział Dolnośląsko-Opolski Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych pod patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. W uroczystym posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W uroczystych obchodach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Zdrowia SA w Kluczborku uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  19 maja 2016 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego działającej przy NRPiP, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Przewodnicząca ORPiP w Opolu oraz dr Jarosław Czepczarz, członek Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego przy NIPiP.

  16 maja 2016 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie OIPiP w Opolu.

  14 maja 2016 r.

  W uroczystych obchodach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanych przez OIPiP w Częstochowie uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  13 maja 2016 r.

  W szkoleniu pt. „Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki i położnej” zorganizowanym przez Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W II Konferencji „Zakażenia szpitalne” zorganizowanej przez Stobrawskie Centrum Medyczne z/s w Kup, która odbyła się w Dobrzeniu Wielkim uczestniczyły Wiceprzewodniczące ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska i Henryka Homętowska.

  12 maja 2016 r.

  W Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw koordynacji i wsparcia 31. Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa opolskiego, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W uroczystej konferencji pt. „Przyjazna komunikacja z pacjentem” zorganizowanej przez Wojewódzkie Centrum Medyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej uczestniczył Jarosław Czepczarz.

  W uroczystych obchodach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanych przez Namysłowskie Centrum Zdrowia w Namysłowie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  11 maja 2016 r.

  W Święcie Symboliki Zawodu zorganizowanym przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

  10 maja 2016 r.

  W siedzibie NIPiP w odbyło się posiedzenie Prezydium NRPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  W uroczystej konferencji zorganizowanej przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  9 maja 2016 r.

  Posiedzenie Komisji ds. refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych w siedzibie Izby w Opolu.

  6 maja 2016 r.

  W uroczystych obchodach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanych w Karpaczu przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

  W uroczystych obchodach z okazji 25 rocznicy powstania Samorządu Pielęgniarek i Położnych zorganizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu uczestniczył Skarbnik ORPiP w Opolu Mirosław Smoleń.

  4-5 maja 2016 r.

  W siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz członek ORPiP w Opolu Jarosław Czepczarz.

 • 30 kwietnia 2016 r.

  W Oleśnie odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu – „Obsługa implantowanego portu naczyniowego-dożylnego”.

  28 kwietnia 2016 r.

  W Auli Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu odbyła się konferencja „Zagrożenia biologiczne, fizyczne i chemiczne w środowisku pracy”, zorganizowana dla pracowników medycznych woj. opolskiego, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP Elżbieta Mieszkowska. Konferencja została zorganizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  W biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji ds. świadczeń gwarantowanych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w siedzibie Izby w Opolu.

  27 kwietnia 2016 r.

  Posiedzenie Komisji ds. nadzoru nad organizatorami kształcenia podyplomowego w siedzibie Izby w Opolu.

  26 kwietnia 2016 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady oraz nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.

  25 kwietnia 2016 r.

  W posiedzeniu Komisji Bioetycznej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  20 kwietnia 2016 r.

  W biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowego Zarządu Podmiotów Leczniczych z siedzibą w Rzeszowie, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.

  19 kwietnia 2016 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska.

  15 kwietnia 2016 r.

  W Urzędzie Miasta Opola odbyło się spotkanie dotyczące opiniowania ofert programów zdrowotnych „ABC zdrowego odżywiania” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Opola, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  13 kwietnia 2016 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu.

  12-14 kwietnia 2016 r.

  W NIPiP w Warszawie odbyło się szkolenie dla przewodniczących, sekretarzy i skarbników okręgowych izb pielęgniarek i położnych, w którym uczestniczyli Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz Skarbnik ORPiP w Opolu Mirosław Smoleń.

  12 kwietnia 2016 r.

  W siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się szkolenie dotyczące Europejskiej Legitymacji Zawodowej dotyczące m.in. uznawania kwalifikacji zawodowych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska.

  8 kwietnia 2016 r.

  W Warszawie odbyła się uroczysta Gala XI Konkursu Pielęgniarka Roku 2015 zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, w której uczestniczyły Sabina Wiatkowska, Maria Grzeczna, Urszula Kraszkiewicz i Elżbieta Duda.

  5 kwietnia 2016 r.

  Posiedzenie Komisji ds. jakości i rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych w siedzibie Izby w Opolu.

  4 kwietnia 2016 r.

  Posiedzenie Komisji do spraw przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu w siedzibie Izby w Opolu.

  2 kwietnia 2016 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu – „Obsługa implantowanego portu naczyniowego-dożylnego”.

 • 31 marca 2016 r.

  XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu odbył się w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.

  30 marca 2016 r.

  W Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw koordynacji i wsparcia 31. Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa opolskiego, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  23 marca 2016 r.

  W Urzędzie Miasta Opola odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu. W uroczystości uczestniczyła Henryka Homętowska – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu.

  19-20 marca 2016 r.

  W siedzibie Izby w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu „Opieka nad pacjentem z zaburzeniami wywołanymi użyciem alkoholu”.

  18 marca 2016 r.

  Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w siedzibie Izby w Opolu.

  17 marca 2016 r.

  W siedzibie Izby w Opolu odbyło się spotkanie pielęgniarek medycyny pracy.

  16 marca 2016 r.

  Spotkanie Pełnomocników VII kadencji w siedzibie Izby w Opolu.

  15 marca 2016 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie Izby w Opolu.

  14 marca 2016 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie Izby w Opolu.

  W Oleśnie odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych powiatu oleskiego dotyczące działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

  12 marca 2016 r.

  W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu „Obsługa implantowanego portu naczyniowego – dożylnego”.

  11 marca 2016 r.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego w siedzibie Izby w Opolu.

  7-9 marca 2016 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli Sabina Wiatkowska, Ewa Janiuk oraz Jarosław Czepczarz.

  7 marca 2016 r.

  Posiedzenie Komisji ds. refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych w siedzibie Izby w Opolu.

  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej w siedzibie Izby w Opolu.

  5-6 marca 2016 r.

  W siedzibie Izby w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu „Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi”.

  2 marca 2016 r.

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu odbyło się bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych nt. „Ordynacji leków i wypisywania recept” zorganizowane przez OIPiP w Opolu.

  W siedzibie Izby w Opolu odbyło się spotkanie pielęgniarek medycyny szkolnej.

  1 marca 2016 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie Izby w Opolu.

 • 24 lutego 2016 r.

  Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w siedzibie OIPiP w Opolu.

  23 lutego 2016 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska.

  19-20 lutego 2016 r.

  W Prószkowie odbyła się IV Zimowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Województwa Opolskiego zorganizowana pod patronatem OIPiP w Opolu.

  18 lutego 2016 r.

  W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyło się posiedzenie Konwentu, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  16 lutego 2016 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w siedzibie OIPiP w Opolu.

  15 lutego 2016 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  9 lutego 2016 r.

  Posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Elżbieta Mieszkowska.

  Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w siedzibie OIPiP w Opolu.

  8 lutego 2016 r.

  Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w siedzibie OIPiP w Opolu.

  3 lutego 2016 r.

  Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu.

  2-5 lutego 2016 r.

  W Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli Sabina Wiatkowska, Ewa Janiuk oraz Jarosław Czepczarz.

  1 lutego 2016 r.

  Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w siedzibie OIPiP w Opolu.

 • 28 stycznia 2016 r.

  Uroczyste otwarcie Szpitala Vital Medic w Kluczborku, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  27 stycznia 2016 r.

  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie OIPiP w Opolu.

  W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  Posiedzenie Komisji ds. refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w siedzibie Izby.

  26 stycznia 2016 r.

  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w siedzibie Izby w Opolu.

  Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w siedzibie OIPiP w Opolu.

  25 stycznia 2016 r.

  W posiedzeniu Komisji Bioetycznej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.

  22 stycznia 2016 r.

  Posiedzenie Komisji ds. współpracy z konsultantami wojewódzkimi oraz Komisji ds. praktyk zawodowych w siedzibie Izby w Opolu.

  W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  21 stycznia 2016 r.

  Posiedzenie Komisji ds. jakości i rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych w siedzibie Izby w Opolu.

  18-20 stycznia 2016 r.

  W Warszawie odbył się VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli delegaci: Sabina Wiatkowska, Maria Grzeczna, Beata Guzak, Henryka Homętowska, Ewa Janiuk, Urszula Kraszkiewicz, Beata Wojciechowska, Jarosław Czepczarz i Mirosław Smoleń.

  12 stycznia 2016 r.

  Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.

  Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w siedzibie OIPiP w Opolu.

  8 stycznia 2016 r.

  Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania podziału środków dodatkowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w siedzibie OIPiP w Opolu.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_50

nr 50

czerwiec –
lipiec 2019 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE