ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1510.14
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych objęła patronatem merytorycznym kampanię społeczną „Położna na medal”. Założeniem kampanii jest wzmocnienie roli położnej, [...]

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych objęła patronatem merytorycznym kampanię społeczną „Położna na medal”. Założeniem kampanii jest wzmocnienie roli położnej, uświadamianie pacjentom kompetencji i odpowiedzialności położnej w opiece nad kobietą, w szczególności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Kampania wspierana jest przez konkurs, w którym pacjenci głosują na wybraną przez siebie położną, każdorazowo uzasadniając swój wybór. Dla trzech położnych- laureatek konkursu  ufundowane będą wartościowe nagrody rzeczowe.

Pliki do pobrania:
  1. List dotyczący kampanii społecznej „Położna na medal”
  2. Plansza związana z kampanią

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.