ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3006.14
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. obowiązywać będą wzory zleceń na zaopatrzenie w [...]

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. obowiązywać będą wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawy określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678). Jednocześnie informujemy, iż procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzki NFZ, nie ulega zmianie.

Zlecenia wystawione i potwierdzone przez NFZ do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność:


  • w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie – do 31 grudnia 2014 r.,

  • w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie – do 31 lipca 2014 r.

Zlecenia wystawione do 30 czerwca 2014 r., ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność!

Pliki do pobrania:
  1. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
  2. Zlecenie naprawy wyrobu medycznego