ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w dniu 5 stycznia 2018 r. uzyskała od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację podatkową, na podstawie której pielęgniarki i położne które:

  • uczestniczyły w 2017 roku w nieodpłatnych kursach zorganizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu,
  • otrzymały w 2017 roku z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu refundację z tytułu poniesionych kosztów na szkolenia,

nie uzyskały przychodu do opodatkowania, a tym samym nie będą im wystawiane z tego tytułu informacje podatkowe PIT-8C za rok 2017.

Z treścią interpretacji można zapoznać się pod adresem: https://interpretacje-podatkowe.org/pielegniarka/0113-kdipt2-3-4011-320-2017-1-pr.

W wyniku uzyskania powyższej interpretacji, pielęgniarki i położne, które otrzymały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu informację PIT-8C z tytułu refundacji szkoleń za lata 2012-2016, będą mogły samodzielnie składać korektę swoich zeznań za lata poprzednie i starać się o zwrot nadpłaty z tytułu opodatkowania przychodu wykazanego w PIT-8C z tytułu refundacji szkoleń.

Informujemy, że okres korekty wynosi maksymalnie do 5 lat wstecz (do końca 2018 roku można będzie składać korekty za 2012 rok). Dokonanie powyższej korekty nie jest obowiązkiem podatnika, a prawem, z którego może skorzystać.

Pomocne dokumenty do złożenia korekty zeznań rocznych:
  1. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
  2. Kopia interpretacji podatkowej