ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1810.18
Zapraszam do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Akademia Leczenia Odleżyn”, która odbędzie się w dniu 24.11.2018 r. (sobota) w [...]

Zapraszam do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Akademia Leczenia Odleżyn”, która odbędzie się w dniu 24.11.2018 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00
w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.

Konferencja jest organizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 17.11.2018 roku (ze względu na duże zainteresowanie konferencją do wyczerpania wolnych miejsc) na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja Odleżyny”

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję oraz program konferencji będzie zamieszczony na stronie internetowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Informacji udziela:
Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79 lub kom. 603 111 952.

Proszę osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji, które z przyczyn osobistych lub zawodowych nie będą mogły wziąć w niej udziału, o poinformowanie o tym organizatora w celu udostępnienia miejsca innej osobie z listy rezerwowej.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Iwona Woźniak

Pliki do pobrania:
  1. Karta zgłoszenia uczestnictwa