ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3011.17
Pragniemy zaprosić na bezpłatną konferencję organizowaną przez Fundację Opieki Okołoporodowej pod nazwą „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece [...]

Pragniemy zaprosić na bezpłatną konferencję organizowaną przez
Fundację Opieki Okołoporodowej pod nazwą

„Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece – czy jest przestrzegany?”.

Konferencja została zaplanowana na 8 grudnia 2017 r. Uczestnikami konferencji będzie 120 osób, którzy: kierują podmiotami leczniczymi, sprawują opiekę nad kobietami w okresie ciąży, porodu, połogu i nad małymi dziećmi: kierowników placówek, lekarzy, położnych, pielęgniarek i wszystkich zawodów medycznych. W konferencji mogą również uczestniczyć studenci.

Konferencja finansowana jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem konferencji jest Ograniczenie styczności kobiet z promocją pokarmów mlekozastępczych na terenie podmiotów leczniczych i w kontaktach z personelem medycznym poprzez upowszechnianie zasad Międzynarodowego Kodeksu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Podczas Konferencji wystąpią:

  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik „Mleko kobiece – co nowego?”,

  • lek. med. Urszula Bernatowicz-Łojko „Bank mleka w zgodzie z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”,

  • Agata Aleksandrowicz (Hafija.pl) „O kodeksie i o reklamie oraz jej wpływie na konsumentów – czyli rodziców”,

  • mgr położnictwa Iwona Marczak „Pierwsze karmienie w trakcie kontaktu skóra do skóry”,

  • lek. med. Jolanta Nurek „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”.

W załączeniu dokładny harmonogram.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną – wysłanie oryginalnej karty zgłoszenia jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Dominika Kanarkiewicz
Koordynator Projektu

kontakt: 733 028 151
Fundacja Opieki Okołoporodowej
ul. Konińska 61
62-410 Zagórów

Pliki do pobrania:
  1. Harmonogram
  2. Karta zgłoszenia