ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2202.19
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt. „WYZWANIA XXI WIEKU W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM”, która odbędzie [...]

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

zaprasza na konferencję pt.

„WYZWANIA XXI WIEKU W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM”,

która odbędzie się 12.04.2019 r. w  godz. 09.30 – 14.30 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).

Tematy konferencji:
  1. Gdy nawet woda szkodzi.
  2. Pacjent zaopiekowany – co tak naprawdę jest ważne dla pacjentów.
  3. Co trzeba wiedzieć o dializie otrzewnowej.
  4. Dializa domowa – przyszłość i możliwości.
  5. Narażenie na ekspozycję zawodową.
  6. Pacjent przewlekle chory – sposoby wsparcia i formy pomocy socjalnej.
  7. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorujących przewlekle.
Opłata konferencyjna:

  • dla członków OIPiP w Poznaniu – 25 zł (bez możliwości refundacji),

  • dla pozostałych uczestników – 50 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto OIPiP:

Santander Bank Polska S.A. 3 O/Poznań
nr 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty przyjmujemy do dnia 03.04.2019 r. w Sekretariacie OIPiP w Poznaniu mailowo: sekretariat@oipip-poznan.pl lub pocztą tradycyjną.

Zapraszamy!