ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2206.16
Proszę o napisanie w jaki sposób staramy się w życiu codziennym stosować profilaktykę zapobiegania chorobom nowotworowym w stosunku do [...]

Proszę o napisanie w jaki sposób staramy się w życiu codziennym stosować profilaktykę zapobiegania chorobom nowotworowym w stosunku do siebie, rodzin lub w miejscu pracy.

Komisja konkursowa składa się z członków Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach OIPIP w Katowicach.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie trzech nagród za zdobycie I, II, III miejsca będzie miało miejsce w dniu 7.10.2016 roku na konferencji „NOMED 2016” w Domu Lekarza w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie swojej pracy do dnia 31.08.2016 roku na adres:

Iwona Woźniak
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego
ul. Francuska 16
40-027 Katowice

Proszę o podanie adresu lub numeru telefonu w celu skontaktowania się ze zwycięzcami konkursu.

Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach OIPIP w Katowicach

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE