ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0410.19
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuje o rozpoczętej czwartej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing [...]

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuje o rozpoczętej czwartej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA).

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to wyjątkowe stypendium, skierowane wyłącznie do osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej oraz do studentek i studentów pielęgniarstwa.

Konkurs w Polsce odbywa się pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pani Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już po raz czwarty zasiada w gronie komisji konkursu.

„Idea nagrody, jaką jest podkreślenie znaczenia zawodu pielęgniarki, jest nam szczególnie bliska, dlatego też w edycji QSNA 2018 zdecydowaliśmy się na przyznanie dodatkowego wyróżnienia od NRPiP (Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych) oraz nagrody w postaci tabletu. Niezwykle ważne jest, by zachęcać do nauki w tym zawodzie osoby młode. Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to fantastyczna inicjatywa, która daje szansę ambitnym osobom i jednocześnie tworzy przestrzeń do dyskusji nad koniecznością rozwinięcia opieki nad osobami starszymi. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych już po raz czwarty z dumą objęła patronat nad konkursem.”– komentuje Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Celem Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii jest:

  • Promocja zawodu pielęgniarskiego, pokazanie, że jest to satysfakcjonujące i atrakcyjne zajęcie.

  • Umożliwienie rozwoju zaangażowanym i kreatywnym osobom.

  • Zachęcenie do wymiany pomysłów na temat opieki nad osobami starszymi.

  • Stworzenie przestrzeni do dialogu na temat usprawnienia pracy pielęgniarki i pielęgniarza.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić swój innowacyjny pomysł na rozwój opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję lub pomysł dotyczący rozwoju opieki pielęgniarskiej nad pacjentami dorosłymi, z uwzględnieniem usprawnienia pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Opis pomysłu powinien być krótki, ok. 1800 znaków.

Nagrodą jest stypendium w wysokości 25 000 zł oraz staż.

Podczas stażu laureat zdobywa cenne doświadczenie, uczestniczy w konferencjach i szkoleniach w Polsce i za granicą, nawiązuje relacje z przedstawicielami organizacji partnerskich konkursu, a także bierze udział w spotkaniach z pielęgniarkami z innych krajów. Ponadto organizator zapewnia zwycięzcy przygotowanie z języka angielskiego oraz szkolenie z autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Nagroda została ustanowiona 23 grudnia 2013 r. przez organizację Swedish Care International jako prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii z okazji 70. urodzin. Laureat odbiera Nagrodę z rąk Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii podczas uroczystej gali w Sztokholmie. W czasie spotkania zwycięzcy ze wszystkich krajów wygłaszają przemówienie na temat swojego pomysłu.

Konkurs ma charakter międzynarodowy i równolegle jego edycje odbywają się w Szwecji, Finlandii oraz Niemczech. W polskiej edycji konkursu biorą udział prace nadesłane przez osoby, które są w trakcie edukacji w polskiej uczelni. Za organizację konkursu w Polsce odpowiada Fundacja Medicover.

ZGŁOSZENIA MOŻNA WYSYŁAĆ DO 10 LISTOPADA 2019 r.
na stronie internetowej:
https://campaign.queensilvianursingaward.pl/dashboard

Naszym wspólnym celem jest umożliwienie rozwoju przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom, dlatego też uprzejmie proszę o przekazanie informacji o konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii osobom z Państwa otoczenia, które są uprawnione do udziału w konkursie, czyli do osób będących obecnie w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej.

Pytania dotyczące zasad konkursu należy kierować do koordynatora projektu: Agnieszka Karasińska, agnieszka.karasinska@medicover.pl, tel. +48 881 068 252.

Pliki do pobrania:
  1. Queen Silvia Nursing Award – komunikat
  2. Queen Silvia Nursing Award – pismo Pani Prezes NRPiP
  3. Queen Silvia Nursing Award – plakat