ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1901.15
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa działające przy Mazowieckim Oddziale PTP zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do [...]
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
oraz
Koło Liderów Pielęgniarstwa
działające przy Mazowieckim Oddziale PTP

zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w X Konkursie

„Pielęgniarka Roku”

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderów o najwyższym poziomie kompetencji zawodowych, wzorowej postawie etycznej i aktywnym zaangażowaniu na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.

W Konkursie mogą uczestniczyć pielęgniarki niezależnie od przynależności organizacyjnej.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje
  2. Karta zgłoszeniowa
  3. Regulamin ogólny
  4. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ptp.na1.pl

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE