ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Konsultanci Wojewódzcy

 1. Wykaz konsultantów wojewódzkich dla województwa opolskiego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa
 2. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
 3. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa
 4. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 5. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 6. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 7. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 8. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
 9. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 10. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
 11. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
 12. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Opinie i Zalecenia Konsultantów Krajowych

 1. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym
 2. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie zatrudniania pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych
 3. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne
 4. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały
 5. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 6. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 7. Zalecenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 8. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie wykonywania KTG przez położną
 9. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków odczulających w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 10. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położną w oddziałach szpitalnych
 11. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE