ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1105.18
Centrum Doskonalenia Kadr medycznych ZDZ zaprasza na Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu: [...]

Centrum Doskonalenia Kadr medycznych ZDZ

zaprasza na

Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych

w ramach projektu: „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.
Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Power 2014-2020

Miejsce realizacji kursów: Opole

Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek”

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 29 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje w dołączonym pliku.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje