ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2710.17
Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek. Planowany termin rozpoczęcia kursu: 25 listopada 2017 r.

Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych

Projekt: „Doskonalenie Kadr Medycznych. Kursy kwalifikacyjne
i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”

Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020

Miejsce realizacji kursów: Opole

Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne
dla pielęgniarek

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 25 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE