ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2101.17
Zapraszamy na kursy w ramach Projektu: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju".
CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE OGŁASZA NABÓR NA KURSY,

które będą realizowane dla województwa opolskiego i podkarpackiego

w ramach Projektu:

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich
750 pielęgniarek
i położnych zgodnie z potrzebami
epidemiologiczno-demograficznymi kraju”,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Szczegółowe informacje dołączonym pliku.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE