ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0306.14
Dokumenty jakie winien przedstawić podmiot leczniczy do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w celu zaopiniowania minimalnych norm [...]

Dokumenty jakie winien przedstawić podmiot leczniczy do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w celu zaopiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pliki do pobrania:
  1. Informacja
  2. Tabele