ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1704.18
Mamy przyjemność poinformować, że po raz pierwszy w historii, w tym roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu [...]

Mamy przyjemność poinformować, że po raz pierwszy w historii, w tym roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu we współpracy z Opolskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Opolu, są współorganizatorami Mistrzostw Polski Pracowników Służby Zdrowia podczas 8 Maratonu Opolskiego. Bieg odbędzie się w dniu 6 maja 2018 roku, ulicami miasta Opola.

Zawodnicy będą mieli do pokonania cztery pętle w centrum miasta oraz na Wyspie Bolko, a każdy kilometr będzie oznaczony znakami pionowymi. Trasa o długości 42,195 km posiada atest PZLA. Start Maratonu z biegami towarzyszącymi nastąpi o godz. 9:00. Informacje szczegółowe, regulaminy, plan trasy oraz zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.maratonopolski.pl.

Uczestnikami Mistrzostw Polski mogą być pracownicy służby zdrowia: pielęgniarki, położne, lekarze, radiolodzy, ratownicy medyczni, farmaceuci, diagności laboratoryjni, pracownicy administracyjni placówek medycznych i farmaceutycznych, opiekunowie medyczni, opiekunowie osób starszych będący zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia. W ramach Mistrzostw będą prowadzone osobne klasyfikacje poszczególnych zawodów medycznych, w których przyznane zostaną puchary i nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn dla:


  • Pielęgniarek i Pielęgniarzy,

  • Położnych i Położników,

  • Diagnostów Laboratoryjnych,

  • Farmaceutów, Fizjoterapeutów,

  • Lekarzy.

Pomysł i idea zorganizowania mistrzostw w Opolu powstał po zdobyciu w roku 2017, przez Pana Łukasza Tymków podczas XVIII Toyota Półmaraton Wałbrzych w dniu 20 sierpnia 2017 – Mistrzostwa Polski w półmaratonie.

Organizacja mistrzostw w Opolu we współpracy z Izbą narodziła się podczas spotkań
i rozmów Pana Łukasza w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu z Przewodniczącą Rady Panią Sabiną Wiatkowską. Celem przewodnim była propozycja promocji zdrowego trybu życia oraz najprostszej aktywności fizycznej jaką jest bieganie, poprzez rozegranie mistrzostw pracowników ochrony zdrowia w trakcie rozgrywanego w Opolu Maratonu. Dużą chęć współpracy przy organizacji wyraził TKKF Opole z Kierownikiem Maratonu Mariuszem Godosiem na czele. To spowodowało, że zarówno maraton jak i mistrzostwa będą rozegrane w Opolu. Zapraszamy do udziału, a mieszkańców do kibicowania w trakcie rozgrywania biegu.

aktualnosci_8_maraton_opolski_02

Prócz samego biegu odbędą się pokazy, prezentacje konkursy i inne atrakcje dla odwiedzających. Kulminacją maratonu będzie dekoracja zwycięzców oraz loteria atrakcyjnych nagród.

Nagrodą główną losowaną spośród wszystkich biegaczy, którzy ukończą bieg jest samochód osobowy Suzuki Celerio.

Patronat honorowy I Mistrzostw Polski Służby Zdrowia w Maratonie objęli:
Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska
Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Opolska Izba Lekarska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Wojewódzki
Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE