ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1807.19
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prowadzi nabór na bezpłatne kursy specjalistyczne: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek [...]

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prowadzi nabór na bezpłatne kursy specjalistyczne:

  1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – planowana data rozpoczęcia 24.09.2019, miejsce realizacji kursu – Nysa.
  2. Leczenie ran dla pielęgniarek – planowana data rozpoczęcia 31.08.2019, miejsce realizacji kursu – Opole.
  3. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – planowana data rozpoczęcia 20.09.2019, miejsce realizacji kursu – Opole.
  4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – planowana data rozpoczęcia 13.09.2019, miejsce realizacji kursu – Brzeg.
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – planowana data rozpoczęcia 08.11.2019, miejsce realizacji kursu – Olesno.
  6. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych – planowana data rozpoczęcia 21.09.2019, miejsce realizacji kursu – Nysa.

Bliższe informacje pod numerem telefonu:
77 441 51 91
lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

Aktualna lista kursów dostępna na stronie oipip.opole.pl/plan-szkolen