ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0907.20
Plan bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w 2020 roku.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prowadzi nabór na bezpłatne kursy specjalistyczne:

Data Miejsce realizacji Nazwa kursu
18.07.2020 Nysa Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych
03.08.2020 Nysa Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
29.08.2020 Opole Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Bliższe informacje pod numerem telefonu:
77 441 51 91
lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

Aktualna lista kursów dostępna na stronie oipip.opole.pl/plan-szkolen