ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0709.20
Plan bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w 2020 roku.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prowadzi nabór na bezpłatne kursy specjalistyczne:

Data Miejsce realizacji Nazwa kursu
12.09.2020 Opole Leczenie ran dla pielęgniarek
06.10.2020 Opole Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Bliższe informacje pod numerem telefonu:
77 441 51 91
lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

Aktualna lista kursów dostępna na stronie oipip.opole.pl/plan-szkolen