ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

W związku z Uchwałą nr 9/XXII/2013 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 21.03.2013 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu do ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród członkom samorządu przechodzącym na emeryturę, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu wprowadziła Regulamin Przyznawania Nagród Jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury Członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Pliki do pobrania:
  1. Regulamin nagród jubileuszowych
  2. Wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej z tytułu nabycia prawa do emerytury

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_40

nr 40

październik –
listopad 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE