ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1409.20

Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.

zatrudni

pielęgniarki/ pielęgniarzy na stanowisko pielęgniarki w oddziale: dziecięcym, wewnętrznym, urologicznym, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, izbie przyjęć,
położne na stanowisko położnej w oddziale noworodkowym, oddziale ginekologiczno-położniczym.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
w ramach umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Pielęgniarką Naczelną Elżbietą Wierzchołowską
tel. 77 40 40 255 lub Działem Kadr tel. 77 40 40 259