ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1109.18

Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A zatrudni

Pielęgniarki/ Pielęgniarzy

na stanowisko pielęgniarki w oddziale: dziecięcym, wewnętrznym,
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,

Położne

na stanowisko położnej w oddziale noworodkowym.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
w ramach umowy o pracę, w ramach umowy cywilnoprawnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Pielęgniarką Naczelną Elżbietą Wierzchołowską, tel. 77 40 40 255 lub Działem Kadr, tel. 77 40 40 259.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_49

nr 49

kwiecień – maj 2019 r.