ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1905.20
Odpowiedź Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko na zapytanie NIPiP w sprawie rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawnych oraz zasad ich stosowania w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu do wiadomości odpowiedź Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko na zapytanie NIPiP w sprawie rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawnych oraz zasad ich stosowania w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Z poważaniem

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pliki do pobrania:
  1. Pismo do Ministra Zdrowia
  2. Odpowiedź Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko