ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Informacje dotyczące Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Pliki do pobrania:
 1. Materiały dotyczące norm zatrudniania opracowane przez Panią Zofię Małas
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
 3. Porównanie projektów rozporządzeń
 4. Pismo do Delegatów VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 5. Pismo do Ministra Zdrowia dotyczące nowelizacji w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 6. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – prezentacja Pani Mecenas Aleksandry Krzemińskiej
 7. Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarskich i Położnych w sprawie przestrzegania obowiązujących norm w zakresie zatrudnienia pielęgniarek i położnych
 8. Oświadczenie OZZPiP oraz NRPiP wyrażające sprzeciw wobec kontynuowania przez Ministra Zdrowia prac nad wdrażaniem zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 9. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dot. nowelizacji w zakresie uwzględnienia ratowników medycznych oraz opiekunek medycznych przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych np. w oddziałach psychiatrycznych i pediatrycznych
 10. Stanowisko nr 14 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 11. Informacja na temat odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w sprawie Apelu Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych dot. przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz Stanowiska Nr 9 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie nowelizacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_40

nr 40

październik –
listopad 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE