ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0104.21
NZOZ Vita w Opolu zatrudni pielęgniarkę w praktyce lekarza rodzinnego.
Szczegóły pod numerem tel. 601 253 515.