ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1004.20
Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia [...]

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach chorób zakaźnych (realizacja wniosku z posiedzenia NRPiP).

Pliki do pobrania:
  1. Pismo z Ministerstwa Rodziny i Pracy
  2. Pismo NRPiP