ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1508.19

Nyskie Centrum Sercowo Naczyniowe
Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Nysie
zatrudni pielęgniarki

Kontakt pod nr tel. 77 444 35 19, 77 444 35 25
lub e-mail: kasia.krecichwost@ahop.pl, grazyna.semkowska@ahop.pl, anna.mierzwa@ahop.pl.