ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1007.17

Diaverum Polska Sp. z o.o.,
ul. Cylichowska 13/15 Warszawa (siedziba spółki)

zatrudni w NZOZ Diaverum w Głubczycach,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
48-100 Głubczyce

Pielęgniarkę Zarządzającą / Pielęgniarza Zarządzającego.

Szczegóły w załączeniu.

Pliki do pobrania:
  1. Oferta

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE