Tel.: 77 455 09 57
Fax: 77 456 94 67
ul. Świerkowa 24
45-407 Opole

Przewodnicząca

Wiceprzewodniczące

Sekretarz

Skarbnik

Członkowie Prezydium

Członkowie

Pliki do pobrania
  1. Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w 2015 r.